Blog over operations-, supply chain-, e-business magement and simulation games en Personal development Leadership en Coaching.

Blog

15 jan
2018
Transporttijd en transportkosten

Productieplanning is essentieel voor een goed functionerende organisatie. De uitdaging is om bij de uitvoering de planning te volgen en op tijd klaar te zijn. Maar in de praktijk zit er weleens wat tegen. Wat meestal niet opschuift is de aanleverdatum bij de klant. Transport is de enige stap waarin er nog tijdwinst gerealiseerd kan worden.
 
In de Supply Chain Simulation Game is transport, net als in de praktijk, een belangrijke processtap. De Supply Chain Manager heeft (net als in de werkelijkheid) verschillende mogelijkheden om het transport te organiseren. Zo kan er gebruik worden gemaakt van 3PL- of 4PL oplossingen waarbij gebruik gemaakt kan worden van de verschillende modaliteiten als weg, water, rail en luchttransport. Het verschil tussen de modi wordt geuit in prijs en transporttijd.
 
In de game zie je dat als gevolg van de vertragingen in het productieproces de goedkope maar langzame oplossingen als water en trein niet meer mogelijk zijn en vaak ook de optie voor truck al niet mogelijk is en er alleen nog vliegtuig als optie overblijft. Inderdaad snel maar ook kostbaar. De hoge kosten drukken het eindresultaat.
 
Deze leerervaring kan in de game worden gebruikt om in de tweede ronde veel bewuster te plannen en daarbij indien mogelijk voor transport meer tijd te reserveren. Deze manier van plannen heeft meerdere voordelen: Ten eerste kan deze bufferruimte gebruikt worden in geval van vertraging in het productieproces en kan het transport op de geplande manier, en dus ook geplande kosten, plaatsvinden, mocht deze bufferruimte niet gebruikt worden dan biedt het zelfs kans om te onderzoeken met een andere transportmode zelfs nog een kostenreductie kan worden gerealiseerd.

Lees verder
15 nov
2017
Creating flow

De meest kritische rol is de functie van Manager Operations of Manager Supply Chain. De deelnemer die in de eerste ronde in deze rol stapt heeft geen idee wat hem of haar boven het hoofd hangt en krijgt een boel voor de kiezen. De deelnemer die deze functie in de tweede ronde invult maakt zeer waarschijnlijk een bewustere keuze. Hoeveel beter verloopt dan zo'n vervolg ronde?
 
De rol van Manager Operations of Manager Supply Chain biedt veel uitdaging. Deze functies zijn de spin in het web functies. Veel activiteiten komen hier samen. Om deze rol te ontlasten zal, indien het totaal aantal deelnemers groot genoeg is, hier een assistent functie aan worden toegevoegd.
 
Aan het eind van de eerste ronde wordt gereflecteerd en kunnen de deelnemers adviseren hoe de invulling en uitvoering van een rol verbeterd kan worden. In een volgende ronde worden deelnemers geacht een andere rol te nemen. In de tweede ronde krijgen de deelnemers de kans om zichzelf te verbeteren.  De deelnemer die in deze tweede ronde in deze rol stapt geeft zichzelf een uitdaging in een management rol en heeft waarschijnlijk affiniteit met operationele processen. 
 
In deze tweede ronde worden ideeën uit de eerste ronde meegenomen om het spel beter te spelen. Meestal is het begin nog wat haperend maar als de Manager zijn rol op order krijgt dan zie je flow ontstaan, opeens is er "rust" in de organisatie. De inkoop verloopt gestructureerd, maar ok de ontvangst in het Grondstoffen Magazijn. Ook de uitvoering van de productie-orders verloopt stabiel (en mogelijk in een soort van takt) en in het verlengde daarvan
 
Flow refereert aan een mentale toestand waarin een persoon volledig opgaat in zijn of haar bezigheden. Flow wordt gekenmerkt door op de betreffende acties gerichte energie en activiteit, volledige betrokkenheid daarbij, alsmede het feit dat men de activiteiten succesvol uitvoert. Belangrijkste theoreticus achter dit concept is de Amerikaanse psycholoog Mihaly Csikszentmihalyi. Flow geldt voor personen maar het lijkt er ook op dat dit voor groepen en/of (deel)organisaties geldt.
 
Kenmerken van flow:
  1. Men heeft een duidelijk doel
  2. Concentratie en doelgerichtheid
  3. Verlies van zelfbewustzijn: men gaat volledig op in de activiteit en vergeet zichzelf
  4. Verlies van tijdsbesef: de tijd vliegt voorbij
  5. Directe feedback: succes en falen ten aanzien van de activiteit zijn onmiddellijk duidelijk, zodat men daarop het eigen handelen direct kan aanpassen
  6. Evenwicht tussen de eigen vaardigheid en de uit te voeren activiteit: de bezigheden zijn heel uitdagend echter nét niet te moeilijk om met succes uit te voeren.
De Business Simulation Games bieden niet alleen inzicht in operations- en supply chain  begrippen, inzicht in samenwerking en communicatie, maar ook inzicht in de dynamiek van processen en processturing.

Lees verder

(c) 2005-2018  JBMS consultancy & training - Knowledge as competitive advantage

webxpress.constanten.MenuItemLanguage:0
webxpress.db.EntityClasses.DomeinEntity:25
webxpress.db.EntityClasses.SiteEntity:25
webxpress.db.EntityClasses.MenuItemEntity:18
Total Size of Session Data: 70,00 kb