Blog over operations-, supply chain-, e-business magement and simulation games en Personal development Leadership en Coaching.

Blog

15 apr
2019
Neurosciences geeft nieuwe inzichten in leren
Door: Bernoud A.J. Jonker MBA
Neuroscience is een discipline die veel wetenschappelijke richtingen omvat, die zich bezig houden met het bestuderen, vanuit een inter-, multi- en transdisciplinair oogpunt, van de structuur en de functionele organisatie van het zenuwstelsel (met name de hersenen). Deze neurowetenschap biedt diepgaand inzicht in het leerproces. Door dit beter te begrijpen ontstaan er nieuwe inzichten hoe leerprocessen verbeterd kunnen worden.
Lees verder
15 mrt
2019
De kracht van reflecteren bij veranderen
Door: Bernoud A.J. Jonker MBA
Reflecteren is een belangrijk onderdeel binnen een veranderingsproces. De kwaliteit van het reflecteren bepaald in grote mate het resultaat van het veranderingsproces. Reflecteren helpt om de stap van onbewust bekwaam, via bewust onbekwaam naar bewust bekwaam te maken. Reflecteren vergroot de kennis en het bewust zijn. Het vergroot het inzicht met betrekking tot de de factoren die een rol spelen waardoor verbanden zichtbaar worden en waardoor nieuwe inzichten kunnen ontstaan hoe een proces beter kan. Reflecteren is de basis voor zelfontwikkeling en de ontwikkeling van organisaties.
Lees verder
15 feb
2019
Serious games, net echt
Door: Bernoud A.J. Jonker MBA
Serious games zoals de Operations Management game, Supply Chain Management game en de Lean Management game zijn zeer geschikt voor toepassing in het onderwijs. De game laat deelnemers productie- en logistieke begrippen ervaren. Maar wat nog veel waardevoller is dat het de deelnemers ook in een soort praktijk situatie brengt. In de game vervullen ze een rol, de game biedt een context waarin ze kunnen handelen en in interactie zijn met anderen. Dit is net zo waardevol als het ervaren van de theoretische begrippen.
Lees verder
15 jan
2019
Waarom we meer moeten spelen
Door: Bernoud A.J. Jonker MBA
"Why so serious" zegt The Joker tegen Batman in één van de Batman films. Waarom zijn we als volwassenen altijd zo serieus? Zie je kinderen spelen dan is dat vanzelfsprekend. Zie je een ouder met kinderen spelen dat is het een goede ouder. Zie je twee volwassenen spelen dan wordt dat al gauw als iets niet-normaals gezien. 
Lees verder
15 dec
2018
Supply Chain Management oplossingen
Door: Bernoud A.J. Jonker MBA
Producten worden gemaakt door organisaties, maar als competitie een rol speelt dan speelt de Supply Chain ook een rol. Organisaties zijn niet meer in competitie met andere organisaties, maar supply chains zijn in competitie met andere supply chains.  De aandacht verschuift daarom ook steeds meer van Operations Management naar Supply Chain Management.
Lees verder
15 nov
2018
De LEAN transformatie
Door: Bernoud A.J. Jonker MBA
Veel organisaties zijn op een of andere manier bezig met Lean. Lean is geen wondermiddel maar kan een organisatie heel goed helpen om opnieuw focus aan te brengen en de processen beter te stroomlijnen. Dit kan voor organisaties heel verfrissend uit pakken. De Lean game werkt ook heel goed om het effect van Lean voor organisaties duidelijk te maken. Om een organisatie voor te bereiden op de Lean transformatie is het spelen van de Lean game een goede start. 
Lees verder
15 sep
2018
Serious gaming zeer geschikt voor bedrijven
Door: Bernoud A.J. Jonker MBA
Serious gaming lijkt een buzz-woord en je hoort het steeds vaker. Serious games zie je toegepast worden in de wereld van onderwijs en educatie, maar ook in het bedrijfsleven. Wie niet bekend is met dit onderwerp zal ongetwijfeld vragen hebben zoals: Waarvoor kun je als werkgever serious gaming inzetten,  wat is een goede aanpak voor een serious game, waarom is het interessant als methode, wat zijn goede voorbeelden uit de praktijk, en hoe kun je zelf serious games inzetten. Deze vragen zullen één voor één beantwoord worden.
Lees verder
15 aug
2018
Operations Management oplossingen
Door: Bernoud A.J. Jonker MBA
In bijna elke organisatie worden producten geproduceerd of diensten geleverd. Om dit te realiseren worden activiteiten uitgevoerd door een combinatie van  grondstoffen, bewerkingen of samenvoegen van de verschillende componenten, door middel van arbeid, machines, gereedschappen en energie. Hierbij streven organisaties naar een minimum gebruik aan grondstoffen en gebruik van arbeid en energie en een borging van kwaliteit.
Lees verder
15 jul
2018
De toegevoegde waarde van Lego games
Door: Bernoud A.J. Jonker MBA
Er bestaan verschillende serious games waarin productie-, logistieke- of lean-processen gesimuleerd kunnen worden. In sommige games wordt gebruik gemaakt van Lego om de productie en verplaatsingen fysiek te simuleren. De doelstelling van deze games is om organisaties te helpen bij het verbeteren van de processen en het rendement. Maar werkt het ook, levert het nieuwe inzichten op en is er rendement?  Blijkt dat organisaties het al jaren fout hebben gedaan en gaan ze na het spelen van het spel ook daadwerkelijk anders doen?
Lees verder
15 mei
2018
Serious gaming en breinvriendelijk
Door: Bernoud A.J. Jonker MBA
Een serious game is een spel met een ander primair doel dan puur vermaak. Het voornaamste doel is dan bijvoorbeeld communiceren, werven of selecteren, onderwijzen of het verwerven van inzicht. Het feit dat het doel van de game serieus is, hoeft niet te betekenen dat de game niet leuk kan zijn. Integendeel juist door gebruik te maken van gaming is het proces veel leuker! Op die manier kan het spelen van het spel ervoor zorgen dat de informatie veel beter blijft hangen dan wanneer dezelfde informatie gedeeld wordt in bijvoorbeeld een folder. Dit kan dan ook de motivatie van een bedrijf zijn om een dergelijke game in te zetten.
Lees verder

(c) 2005-2019  JBMS consultancy & training - Knowledge as competitive advantage

webxpress.constanten.MenuItemLanguage:0
webxpress.db.EntityClasses.DomeinEntity:25
webxpress.db.EntityClasses.SiteEntity:25
webxpress.db.EntityClasses.MenuItemEntity:18
Total Size of Session Data: 70,00 kb