Ambitie als driver van verbetering

15 mrt 2017

Auteur: Bernoud Jonker MBA

Het spel wordt op uitzondering na altijd in minimaal twee ronden gespeeld. De eerste ronde is vaak kennismaking met het spel en de spelregels, de vervolgronden bieden de deelnemers de kans te geven om de opgedane ervaringen in een beter resultaat om te zetten. Hoe zorg je er als trainer voor dat het leermoment tussen de ronden zo optimaal mogelijk benut wordt?
 
Tussen de twee spelronden zit daarom een evaluatie van de eerste ronde waarin de deelnemers de kans krijgen om te reflecteren en hun positieve en minder positieve ervaringen te vertellen en te concluderen wat ze beter hadden kunnen doen. In die tweede ronde wisselen spelers van positie, de conclusie wat er beter kan is dan vooral een advies aan hun opvolger.
 
 
Hoewel de evaluatie op zich werkte was het resultaat nog niet optimaal. Er miste wat. Een mooie handreiking kwam uit het Gegevens - Ervaring - Ambitie - Oplossingen model. Dit model wordt in 4 stappen doorlopen. In de eerste stap wordt de deelnemer zijn rol te beschrijven met de ervaringen. In de tweede stap kan er op deze ervaringen worden gereflecteerd: wat ging er goed en wat kan er verbeterd worden. In de derde stap moet de deelnemer zijn of haar overtuiging en ambitie benoemen en in de vierde stap worden via de kansen en bedreigingen de mogelijke oplossingen voor verbetering benoemd. 

In dit model is stap drie een cruciale stap. In deze stap wordt de deelnemer gevraagd om een overtuiging en ambitie te presenteren. Het is belangrijk dat de deelnemer duidelijk aangeeft dat er ruimte is voor verbetering en dat hij of zij ook daadwerkelijk die verbetering wil realiseren. Deze bepaling is belangrijk om de vierde stap te zetten waarin de verbetering benoemd wordt.

Voeg een reactie toe

(c) 2005-2021  JBMS Serious gaming - Serious gaming, serious learning - De kracht van beleving