Bewust onbekwaam een goede start

15 nov 2016

Auteur: Bernoud Jonker MBA

Een belangrijke vraag bij het inplannen van de business simulation games is de vraag waar past de simulatie het beste? Moet je eerst de theorie uitleggen en daarna de game spelen of moet je eerst de game spelen en dan de theorie doen?

Om hier een antwoord op te krijgen hebben we een test opgezet die de studenten moesten invullen en waarbij theoretische begrippen getoetst werden die zowel in de theorie als in de game aan bod waren gekomen waren. De studenten waren van een vergelijkbaar niveau en de totale groep was groot genoeg om in twee subgroepen onder te verdelen en met de volgorde de experimenteren. Groep A groep kreeg eerst theorie en daarna de game, groep B kreeg eerst de game en daarna de theorie.

Toen de scores van de studenten op een rijtje waren gezet was de conclusie dat Groep B beter scoorde. Hierbij moet worden opgemerkt dat de test niet is herhaald. Groep B die eerst de game had gespeeld en daarna de theorieles kreeg begreep operations beter dan de groep A die eerst de theorie had gehad. Het resultaat was om eerlijk te zijn eigenlijk niet wat we verwacht hadden (we planden het immers tot dat moment bewust andersom).

Een verklaring kan mogelijk gevonden worden in het model Onbewust Onbekwaam - Bewust Onbekwaam - Bewust Bekwaam - Onbewust Bekwaam. Door eerst aan de game deel te nemen kwamen de studenten in contact met operationele begrippen en de toepassing hiervan, hiervoor moesten ze in het spel oplossingen bedenken. Ze werden zich bewust van het begrip, de toepassing en hun eigen onervarenheid. Toen in de les die daarna volgde de theorie hierover duidelijkheid bracht viel het mogelijk allemaal net iets beter op z'n plek.

Hoewel deze test geen sluitende verklaring levert is bij ons de opzet aangepast. Bij voorkeur beginnen we met het spelen van de game, dit is allereerst leuk maar maakt de deelnemers Bewust Onbekwaam. Dit is een mooie start situatie voor het leerproces. Men heeft immers een probleem ervaren en staat nu veel meer open om hierbij oplossingen aangedragen te krijgen. Daarnaast kan bij het geven van de theorie gerefereerd worden naar momenten tijdens de game.

De Business Simulation Games maken de deelnemer Bewust Onbekwaam. Dit is een goede start voor het verdere  leerproces. De deelnemer herkent de situatie en is nu opener om theorie aangereikt te krijgen die helpt om dergelijke situaties beter te handelen.

Voeg een reactie toe

(c) 2005-2021  JBMS Serious gaming - Serious gaming, serious learning - De kracht van beleving