De business simulatie games, hoe het begon

15 sep 2016

Auteur: Bernoud Jonker MBA

Onderwijs is het overbrengen van kennis, vaardigheden en attitudes met vooraf vastgelegde doelen. De overdracht van kennis is over het algemeen goed te organiseren door middel van literatuur, van lesmateriaal (zoals sheets) en het lesgeven zelf. Het overbrengen van vaardigheden en attitude gebeurd meestal in workshop vorm, en zijn uitdagender om te organiseren. Hoe kun je aan deelnemers Operations Management, Supply Chain Management en Lean Management kennis overdragen en tegelijkertijd vaardigheden en attitude daarin meenemen?
 
De door Drs. Henk Roelofs van LE-Network LOgistieke Games (LO-Game) waren een goed startpunt. Deze games boden, als een soort cafetaria model, de flexibiliteit om verschillende productie-logistieke begrippen in een samengestelde game te verwerken zoals: Op voorraad produceren of op order produceren, het effect van batch productie, het effect van voorraad, het effect van kosten en opbrengsten, maar ook het samenwerken en onderlinge communicatie. Wat de LO-Game ook bood waren rolbeschrijvingen en uitgewerkte formulieren die tijdens de game gebruikt konden worden.
 
Voor Operations Management Game, Supply Chain Management Game en de Lean Management Game werd de LO-Game als basis gebruikt. De games zijn gebouwd rond organisaties en hierin zijn samenwerking en communicatie belangrijke componenten. De games zijn aangepast om aan een specifieke toepassing te voldoen, zoals het laten ervaren van Operations Management, het laten ervaren van Supply chain Management, of het laten ervaren van Lean Management. In de specifieke games is getracht zoveel mogelijk begrippen in te bouwen om de ervaring zoveel mogelijk te verrijken.
 
Ook zijn de games verder uitgebouwd en zijn er extra begrippen toegevoegd. Bij Supply Chain Management zijn dat begrippen als Transport(eur), Douane en Recycling toegevoegd. Bij Lean zijn begrippen ingebouwd als Takt, Two-Bin en One-Piece Flow. Bij het spelen van de games spelen vaardigheden en attitude een belangrijke rol.
 
Voor de organisator en trainer van de game is het belangrijk dat de game zo gemakkelijk mogelijk uitgevoerd kan worden. Daarvoor is het van belang dat de game is gedocumenteerd en goed en foutloos is uitgewerkt. Ook is het belangrijk dat de game relatief eenvoudig opgezet en afgebroken kan worden kan worden. Zowel de Operations-, als Supply Chain- en de Lean Management game zijn zoveel mogelijk door ontwikkeld om ook aan deze criteria te voldoen. Bij deze ontwikkelingen blijven we uiteraard nauw samenwerken met LE-Network.
 

Voeg een reactie toe

(c) 2005-2021  JBMS Serious gaming - Serious gaming, serious learning - De kracht van beleving