Deutsche Gründlichkeit

15 sep 2017

Auteur: Bernoud Jonker MBA

De Business Simulation Games willen een zo realistische mogelijke indruk geven van operationele- en logistieke processen. Het spel is zodanig opgezet dat de deelnemers, ongeacht hun rol, hun bijdrage als serieus ervaren en in de uitvoering een realiteit ervaren. Om deze mate van realiteit te benaderen zijn er twee onderdelen belangrijk: ten eerste de rolbeschrijving en ten tweede de gebruikte formulieren. Hoe werkt dit in de praktijk?

Net als in echte organisaties zijn er voor deze simulatie-organisatie ook verschillende rollen en rolbeschrijvingen. Net als in het echt is een juiste balans tussen deze rollen van groot belang en het feit dat deze duidelijk beschreven zijn inclusief de interacties tussen de andere rollen. Onduidelijkheden in de rolbeschrijving en de interacties leidt tot slechte uitvoering van de functie maar belemmert door onduidelijke communicatie ook de samenwerking.

In het proces worden de deelnemers verschillende formulieren ter beschikking gesteld. Zo zijn er bijvoorbeeld: klantorder, inkooporder, productieorder, transportorder. Deze formulieren kunnen gebruikt worden om de processen te organiseren en de procesvoortgang te bewaken. De verschillende processtappen kunnen worden afgevinkt of afgetekend. Aan de ene kant zijn de formulieren en alle afvinkvakjes een stukje bureaucratie, aan de andere kant helpt het de deelnemers hun processen te organiseren en overzicht te houden.

Het spel wordt gespeeld met deelnemers met verschillende achtergronden. Zo spelen we het spel met logistieke studenten, businesss studenten, financiële studenten maar ook medewerkers uit organisaties. Ook spelen de business simulation games in het buitenland. De start van het spel maar ook het verloop tijdens het spelen van het spel verloopt per groep en per nationaliteit verschillend.

Bij logistieke studenten ligt de nadruk minder op de uitleg, deze studenten willen gewoon aan de slag de handen uit de mouwen steken. Ze lopen daarbij wel tegen problemen op, maar dat is geen probleem. Bij problemen komt ook wel weer een oplossing. Bij financiële studenten is de uitleg juist wel belangrijk, alle onduidelijkheden moeten vooraf weggenomen worden, bij voorkeur voordat het spel gestart wordt. Bij business studenten hangt het sterk van hun oriëntatie af. Management gerichte studenten gaan net als de financiële studenten voor duidelijkheid. Commerciële studenten willen graag snel aan de slag en rekken tijdens het spel graag de regels wat op. Als er Duitse deelnemers zijn dan gaan ze ook voor duidelijkheid, daarnaast zijn ze buiten gewoon getalenteerd om eventuele fouten in rolbeschrijving of formulieren op te sporen. 

Voeg een reactie toe

(c) 2005-2021  JBMS Serious gaming - Serious gaming, serious learning - De kracht van beleving