Inzet van serious gaming bij organisatieverandering

15 okt 2020

Als een organisatie grote problemen heeft en het voortbestaan op enige wijze wordt bedreigd dan zal het moeten veranderen. Zo'n verandering is ingewikkeld en vraagt een grote inspanning van de gehele organisatie. Om ervoor te zorgen dat deze verandering succesvol kan worden afgesloten moet deze zorgvuldig worden uitgevoerd. Hierbij is het belangrijk dat iedereen wordt meegenomen. In de praktijk blijkt dit zeer lastig. De inzet van serious gaming kan hier uitkomst bieden.

Als een organisatie in de problemen zit dan wat er vaak door een manager of externe consultant een plan bedacht hoe het probleem kan worden opgelost. Nadat dit plan door bijvoorbeeld een directie is goedgekeurd zal het worden uitgevoerd. Dit plan wordt vervolgens aan de organisatie meegedeeld. Men verwacht dat alle medewerkers de noodzaak van deze verandering inzien en even enthousiast zijn. Deze aanpak kent echter twee nadelen: (1) Dit plan is opgesteld door 1 of een beperkt aantal personen waardoor het perspectief van de oplossing vaak beperkt is. (2) Niet alle medewerkers zich even goed kunnen vinden in de oplossing en daardoor minder tevreden zijn en de verandering minder goed uitvoeren.
 
Iedereen die bovenstaande toelichting leest zal de gebruikte methode herkennen. Deze "edict" benadering is namelijk de meest gebruikte methode. Uit onderzoek is gebleken dat deze methode echter het minst succesvol is. Een veel geschikte aanpak is om een zogenaamde "participation" benadering toe te passen. Het is veel beter om een team met meerdere personen samen te stellen waarbij de deelnemers ook verschillende belanghebbende omvat. Ideaal zou zijn als iedereen uit de organisatie hieraan kan deelnemen. Het nadeel van een grotere groep is dat de bestaande structuren mee genomen worden. Dit beperkt de deelnemers mogelijk in het meedenken en/of meer out-of-the-box oplossingen te verzinnen. Dit terwijl een out-of-the-box oplossing mogelijk goede kansen biedt.
 
Voor iedereen, door iedereen
 
Problemen kunnen zeer complexs zijn en meerdere lagen hebben. Dat is een belangrijke reden om meer mensen bij de probleemanalyse en het vinden van een oplossing te betrekken. Door meer mensen bij het veranderingsproject te betrekken kan er een beter inzicht ontstaan en is de kans groter dat er innovatieve oplossingen naar voren komen. Een manier om een grote groep, zo niet iedereen te betrekken, is de toepassing van serious gaming. Dit biedt een aantal belangrijke voordelen: (a) kan er een grotere groep betrokken worden, (b) ontstaat er een beter inzicht in de groepsdynamiek, (c) is er volop mogelijkheid om met alternatieve oplossingen te experimenteren en (d) meer kans op succesvolle organisatieverandering.
 
Kan er een grotere groep betrokken worden
 
Door een bredere groep ontstaat er een beter inzicht in de problematiek, de oorzaken, de gevolgen en mogelijke alternatieve oplossingen. Ook zal dit proces leiden tot een breed gedragen veranderingsproces.
 
Ontstaat er een beter inzicht in de groepsdynamiek
 
Organisaties bestaan uit samenwerkingen van meerdere personen die allemaal een functie binnen het geheel hebben en een bepaalde rol invullen. De manier waarop de rollen worden ingevuld hangt niet alleen samen met de rolbeschrijvingen maar ook met de personen en hun individuele talenten. Het geheel wordt daarbij ook beïnvloed door de organisatiecultuur. Om succesvol te veranderen zullen niet alleen processen anders worden ingericht, talenten van medewerkers slimmer worden ingezet en mogelijk een aanpassing van de organisatiecultuur gewenst zijn. 

Volop mogelijkheden om met alternatieve oplossingen te experimenteren
 
Tijdens het uitwerken van de mogelijke verbeteringen ontstaan er vaak meerdere mogelijkheden. De vraag is dan welke mogelijkheid is het meest geschikt. Dit kan op papier wel worden verduidelijkt. Veel mooier is wanneer dit getest kan worden.

Meer kans op succesvolle organisatieverandering
 
Door het betrekken van een grote groep, het inzicht krijgen in de groepsdynamiek en de organisatiecultuur en het kunnen experimenteren met alternatieven verhoogd de kans op een succesvolle organisatieverandering aanzienlijk
 
Serious gaming hoe werkt dat
 
Serious gaming heeft als doel om op basis van spel de deelnemers te betrekken en te motiveren. Door het spel en de spelbeleving is er een grotere bewustwording wat positief werkt voor de verandering van kennis, houding en gedrag te bewerkstelligen. Serious games hebben altijd een element van leren, dat leren kan betrekking hebben op het ontwikkelen van kennis, veranderen van houding en/of veranderen van gedrag. 

Voeg een reactie toe

(c) 2005-2021  JBMS Serious gaming - Serious gaming, serious learning - De kracht van beleving