Opmerkelijke gebeurtenissen

15 jul 2017

Auteur: Bernoud Jonker MBA

Tijdens het spelen van de simulation games gebeurd er natuurlijk van alles. Opmerkelijke gebeurtenissen zijn dat er bijvoorbeeld soms bewust "foute" kwaliteit geproduceerd en er soms opzettelijk wordt "gestolen" uit het magazijn. Waarom gebeurt dit?
 
"Diefstal" uit het Magazijn Grondstoffen
Een van de meest waargenomen bijzonderheden is "diefstal" uit het Magazijn Grondstoffen. De eerste keer was dit een bijzondere ervaring, toen het later met enige regelmaat terugkeerde leek het meer op een normaal patroon. Ook werd daardoor duidelijk dat dit vooral onder bepaalde omstandigheden gebeurde. Als de orderstroom toe neemt en de productieafdelingen druk zijn met het produceren wordt het in het Magazijn Grondstoffen erg druk. Ze moeten de grondstoffen klaar maken voor afgifte aan de productieafdelingen en tegelijkertijd de leveringen door de leverancier controleren en in het magazijn opslaan. Als het te druk wordt en de levertijd aan de klant onder druk komt te staan en de afdelingen te lang moeten wachten ontstaan deze "diefstal" situaties. De afdelingen vinden het op tijd produceren en afleveren aan de klant belangrijker dan het correct afhandelen van de interne administratie. Het resultaat is dat de klantenorder mogelijk correct wordt uitgeleverd maar ook dat de interne administratie niet meer klopt.
 
Bewust "foute" kwaliteit
Af en toe gebeurd het dat er bewust foute kwaliteit geproduceerd wordt. Net als dit in werkelijkheid zou gebeuren is het ook vreemd wanneer dit tijdens het spelen van de game gebeurd. Dit gebeurde in verschillende situaties.
Een van die situaties was dat er bepaalde grondstoffen niet aanwezig waren, hierdoor kon het productieproces maar gedeeltelijk worden voltooid. Een logische keuze was om te wachten tot de grondstof weer voorradig was en dan het product correct te produceren. De keus die hier gemaakt werd was om een passieve houding aan te nemen en door te gaan met productie waarbij een tussenstap werd overgeslagen wat een incompleet product als resultaat gaf.
Een andere situatie was nog opmerkelijker was dat het product opzettelijk verkeerd in elkaar werd gezet en zo aan de klant werd uitgeleverd. Uiteraard was de klant niet tevreden en reclameerde deze order. In eerste instantie was niet duidelijk waarom dit zo werd gedaan. Alle informatie was voorhanden, er was geen enkele logische aanleiding dat het fout uitgevoerd zou worden. Na langer nadenken bleek dat de persoon in de rol van Operations Manager in de groep minder goed lag en deze persoon bewust te kijk werd gezet.
 
Vooraankondiging productie-order
Een groep die erg gedreven was om een record te zetten had dieper nagedacht over het stroomlijnen van het productieproces. In de standaard situatie maakt de Productiemanager het orderbegeleidings formulier en brengt deze naar de verschillende afdelingen die activiteiten moeten gaan doen. De aflevering van het orderbegeleidingsformulier is het startpunt voor de verschillende activiteiten van afdeling. Voordat ze kunnen beginnen met het daadwerkelijk produceren moeten ze grondstoffen uit het Magazijn Grondstoffen halen en eventueel halffabrikaat uit de Work-in-Proces. Deze groep koos voor een meer pro-actieve aanpak en gebruikte een voorsignalering naar de afdelingen zodat ze al vast konden starten met het verzamelen van de benodigde grondstoffen en halffabrikaten. Dit werkte absoluut versnellend maar hield ook risico in als de planning werd gewijzigd.
 
Hebben deze gebeurtenissen een relatie met de werkelijkheid? In mijn ogen wel. Deze gebeurtenissen zijn in het spel incidenteel voorgekomen. In de praktijk zal het ook kunnen voorkomen. Het is mooi om te zien hoe deze "net echte" gebeurtenissen in het spel voorkomen.

Voeg een reactie toe

(c) 2005-2021  JBMS Serious gaming - Serious gaming, serious learning - De kracht van beleving