Serious games, net echt

15 feb 2019

Auteur: Bernoud A.J. Jonker MBA

Serious games zoals de Operations Management game, Supply Chain Management game en de Lean Management game zijn zeer geschikt voor toepassing in het onderwijs. De game laat deelnemers productie- en logistieke begrippen ervaren. Maar wat nog veel waardevoller is dat het de deelnemers ook in een soort praktijk situatie brengt. In de game vervullen ze een rol, de game biedt een context waarin ze kunnen handelen en in interactie zijn met anderen. Dit mogelijk zelfs nog waardevoller als het ervaren van de theoretische begrippen.
 
Tijdens de game krijgen deelnemers een rol of functie. Dit kan een rol als Klant, Leverancier of Recycler zijn, echter de meeste rollen zijn zogenaamde interne rollen waarbij deelnemers in de rol van medewerker, management-assistent of manager terecht komen. De organisatie bestaat uit verschillende afdelingen zoals: Magazijn grondstoffen, Productie-afdelingen, Magazijn Gereed Product en kantoor (Management). Het management bestaat weer uit verschillende functionele rollen zoals: Algemeen/Verkoopmanager, Financieel manager en Productiemanager of Supply Chain manager. Tijdens het spelen van de game ervaren de deelnemers de eigen rol. Ze ervaren hoe het is om samen te werken en het belang van communicatie daarbij. Tegelijkertijd ervaren ze ook hoe een organisatie functioneert.
 
Functie: In de game krijgen deelnemers een rol. In hun rolbeschrijving is een uitleg van functie toegevoegd en worden de processtappen uitgelegd. Daarnaast worden er ook de verantwoordelijkheden duidelijk gemaakt. In deze rol gaan deelnemers aan de slag en ervaren hoe het is om verantwoordelijk te zijn en om in afstemming met anderen de taak te vervullen. Omdat de simulatie door de deelnemers als leuk, positief, interessant en uitdagend wordt gezien stappen de deelnemers altijd in hun rol. In alle keren dat ik het spel gespeeld heb hen ik slechts 1 keer meegemaakt dat een deelnemer dat niet deed, toen ik met deze persoon in gesprek raakte leerde ik dat deze persoon het liefst aan de zijlijn staat.
 
Samenwerking: In de game moeten deelnemers met elkaar aan de slag, ze kunnen alleen maar succesvol zijn als er wordt samengewerkt. Het management moet in overleg met elkaar en met de medewerkers. De medewerkers moeten in overleg met het management. De rollen kunnen daarbij best enig conflict hebben: de Verkoopmanager die de orders onder druk van de Klant graag snel wil uitleveren, De Productiemanager die de order graag goed wil organiseren en mogelijk nog grondstoffen moet inkopen. De Afdelingmanager en medewerkers ervaren dat het bij tijd en wijlen zeer druk is en op andere momenten juist weer heel rustig. 
 
Communicatie: Doordat het product alleen in samenwerking kan worden gemaakt is communicatie noodzakelijk. Een goede communicatie leidt normaal gesproken tot een betere organisatie waarbij processen beter verlopen en er weinig onderlinge spanningen zijn. Net als in de praktijk ervaren ze in de simulatie wat allemaal relevant is en wat met wie gecommuniceerd moet worden. Mochten er toch spanningen ontstaan dan is het belangrijk om deze op te lossen, hier is communicatie wederom belangrijk. Naast mondelinge communicatie is ook schriftelijke communicatie belangrijk. Om overzicht te houden op de processen is het correct invullen van begeleidende formulieren noodzakelijk. Voor een goede kwaliteit is het beschikken over standaarden noodzakelijk. Spanningen zijn vaak te voorkomen of, als ze er toch zijn, op te lossen door middel van goede communicatie.

De organisatie: In de game ervaren de deelnemers hoe het is om gezamenlijk een organisatie te runnen. Om orders te accepteren, te produceren en uit te leveren en betaald te krijgen. In de rollen ervaren de individuele verantwoordelijkheid maar ook de gezamenlijke verantwoordelijkheid. Hierdoor krijgen deelnemers een beter zicht op wat er zich in organisaties afspeelt. Ook ervaren ze het verschil tussen reactief en pro-actief bezig zijn, hoe je kan afwachten tot het mis loopt of dat je een actieve bijdrage kan leveren aan het succes van de organisatie.
 
Het gebruik van serious gaming zoals Operations Management game, Supply Chain Management game of de Lean Management game in het onderwijs biedt goede mogelijkheden om deelnemers theoretische begrippen te ervaren maar ook hoe het organisaties in elkaar zitten en functioneren. Een leuke ervaring was toen ik met een groep studenten een rondleiding door een productiebedrijf liep. Met deze groep had ik ook de Operations Management game gespeeld. Een van de studenten merkte op: "Het is in dit bedrijf net als in de game". En zo is het!

Voeg een reactie toe

(c) 2005-2021  JBMS Serious gaming - Serious gaming, serious learning - De kracht van beleving