Serious gaming en breinvriendelijk

15 mei 2018

Auteur: Bernoud A.J. Jonker MBA

Een serious game is een spel met een ander primair doel dan puur vermaak. Het voornaamste doel is dan bijvoorbeeld communiceren, werven of selecteren, onderwijzen of het verwerven van inzicht. Het feit dat het doel van de game serieus is, hoeft niet te betekenen dat de game niet leuk kan zijn. Integendeel juist door gebruik te maken van gaming is het proces veel leuker! Op die manier kan het spelen van het spel ervoor zorgen dat de informatie veel beter blijft hangen dan wanneer dezelfde informatie gedeeld wordt in bijvoorbeeld een folder. Dit kan dan ook de motivatie van een bedrijf zijn om een dergelijke game in te zetten.
 
Wat serious gaming extra effectief maakt is het feit dat het veel elementen van breinvriendelijkheid in zich heeft. De term ‘breinvriendelijk leren’ wordt steeds vaker gebruikt, maar is nog lang niet bij iedereen bekend. Er is door recent hersenonderzoek inmiddels veel bekend over hoe onze hersenen werken.
Door onderzoek dat met nieuwe technologieën wordt uitgevoerd, is er veel kennis over het functioneren van onze hersenen. Zo kunnen er allerlei scans worden gemaakt op momenten dat hersenen aan het werk zijn en die leveren veel nieuwe gegevens op. Belangrijke principes van breinvriendelijk zijn: zintuig rijk, emotie, herhaal, focus, creatie en voortbouwen. Jezelf ontwikkelen en het leren van nieuwe dingen doe je het beste wanneer alle breinprincipes worden gehanteerd. 

Focus: Alles wat aandacht krijgt, groeit. Daarnaast wordt iets wat meer aandacht krijgt makkelijker onthouden. In de game wordt er een focus aangebracht. Deelnemers gaan met een opdracht actief aan de slag. Door de focus is de ervaring diep en wordt dit goed in het brein opgeslagen.

Herhalen: Een van de belangrijkste manieren om te leren en kennis en ervaring op te slaan is herhaling. In de game worden de transacties veelvuldig herhaald. Hierdoor ontstaat er duurzame kennis. Door de mogelijkheid van herhaling wordt er ook volop ruimte geboden om nieuwe manieren te testen en als het ware in te laten slijten.

Emotie: Gevoelens zijn bewust, maar emoties zijn onbewust. Bij nieuwsgierigheid krijg je vaak een lekker gevoel wat veroorzaakt wordt door Dopamine. In de game is valt er veel te ontdekken en wordt er bij deelnemers al gauw dopamine aangemaakt, wat het brein open stelt voor de nieuwe ervaringen en daardoor nieuwe dingen te ontdekken. Voor het leren of veranderen is dit cruciaal. Juist doordat het brein zich open stelt kan er veel makkelijker geleerd worden en/of zijn is de weerstand om het anders te doen beduidend lager.

Zintuiglijk rijk: Ervaringen die zintuiglijk zijn of waar meer zintuigen bij betrokken zijn, zijn intenser en worden daardoor beter onthouden. Denk bijvoorbeeld aan een combinatie van horen, zien en voelen. Door deze te combineren wordt het leren gemakkelijker. In de game worden alle zintuigen gebruikt. Deelnemers zijn voortdurend in interactie met elkaar, ze kunnen elkaar zien, horen en voelen. Maar niet elkaar, zo worden er ook hulpmiddeelen gebruikt zoals Lego dat tastbaar is.

Creatie: De praktijk blijft de beste leerschool. Wanneer er zelf betekenis en waarde wordt gecreëerd of toegevoegd zijn we ontvankelijker deze als waarheid aan te nemen. De game zorgt ervoor dat deelnemers zijn actief aan de slag kunnen. In plaats van eenrchting communicatie is er nu volop ruimte voor interactie waarbij deelnemers zelf het initiatief kunnen nemen. Daarmee zorg je er namelijk voor dat alles wat je geleerd hebt echt blijft hangen.

Voortbouwen: Het laatste breinprincipe is voortbouwen. Wanneer er nieuwe zaken geleerd worden, zal hier het meest effectief beroep op worden gedaan wanneer die zaken aansluiten bij datgene dat we al kunnen en weten. Een voorbeeld hiervan zie je terug in het geitenpad. De hersenen associëren namelijk voortdurend datgene dat al is opgeslagen met dat gene dat er nieuw bij komt. In de game kan volop en veilig geëxperimenteerd worden met nieuwe methoden. De hersenen kunnen dit waar nemen en de "oude" standaard door de "nieuwe" standaard vervangen.

De Operations Management game, de Supply Chain Management game en de Lean Management game bieden al deze breinprincipes, dat maakt gebruik van deze games in het onderwijs en bedrijfsleven tot een uiterst effectief instrument.

Voeg een reactie toe

(c) 2005-2021  JBMS Serious gaming - Serious gaming, serious learning - De kracht van beleving