Serious gaming zeer geschikt voor bedrijven

15 sep 2018

Auteur: Bernoud A.J. Jonker MBA

Serious gaming lijkt een buzz-woord en je hoort het steeds vaker. Serious games zie je toegepast worden in de wereld van onderwijs en educatie, maar ook in het bedrijfsleven. Wie niet bekend is met dit onderwerp zal ongetwijfeld vragen hebben zoals: Waarvoor kun je als organisatie serious gaming inzetten,  wat is een goede aanpak voor een serious game, waarom is het interessant als methode, wat zijn goede voorbeelden uit de praktijk, en hoe kun je zelf serious games inzetten. Deze vragen zullen één voor één beantwoord worden.
 
Waarvoor kun je als werkgever serious gaming inzetten?
Serious gaming is een goed instrument als je iets wilt veranderen. Dus wanneer je als werkgever bewustwording wilt creëren met daaraan gekoppeld gedragsverandering. De standaard aanpak is dat medewerkers worden geïnformeerd. Als dat gedaan is verwacht het management dat het voor iedereen duidelijk is en dat vanaf dat moment iedereen het ook anders gaat doen. Nou ... niet dus! Een betere aanpak is het inzetten van een game. Deelnemers gaan dan met de problematiek en alternatieve oplossingen aan de slag. Het ontwikkelen van een game is niet 123 geregeld, maar kan wel een geweldige impact hebben!

Wat is een goede aanpak voor een serious game?
Een game helpt om de werkelijke wereld te versimpelen. De game helpt om een complex vraagstuk te overzien en daarmee aan de slag te gaan. De game zorgt ervoor dat spelers geactiveerd worden, met alternatieve oplossingen gaan experimenteren en hier ervaringen mee opdoen. Daarna moet natuurlijk wel weer de stap terug naar de werkelijk wereld worden gemaakt. De uitkomsten van de game moeten vertaald worden en in de praktijk worden toegepast. Omdat er in de game volop geëxperimenteerd kan worden is de drempel om het in de praktijk toe te voegen een stuk lager.
 
Waarom is serious gaming interessant als leermethode?
Wat interessant is aan serious gaming is dat het probeert om mensen op een actieve manier te laten leren. Traditioneel wordt er vaak begonnen met theorie of uitleg. Bijvoorbeeld: Dit is Productie-logistiek en dit zijn de theoretische concepten. In een game begin je aan de andere kant en creëer je eerst de ervaring. Je laat mensen bijvoorbeeld ervaren wat ervoor nodig is om een productie te plannen en uit te voeren. Van hieruit ontstaat de leervraag, vervolgens kun je kijken naar de aansluitende theorie hierachter.

Wat zijn goede voorbeelden uit de praktijk?
Een goed voorbeeld is de Operations Management game. In deze game gaan organisaties aan de slag. De onderstroom in de organisatie komt bijna altijd ook in de game naar voren. Omdat de game een vereenvoudiging van de werkelijkheid is kan deze onderstroom beter herkend worden. Vervolgens kan geëxperimenteerd worden met alternatieven die na bewezen succes vervolgens naar de praktijk kunnen worden terugvertaald. Een ander voorbeeld is de Lean Management game. Hierin gaan deelnemers zelfstandig aan de slag waarbij een productieprocess in stappen naar een Lean proces wordt omgebouwd.

Hoe kun je serious games inzetten?
Serious games is op verschillende manieren in te zetten. Het kan een gerichte aanpak zijn bij verander processen waarbij niet alleen technische aspecten een rol spelen maar ook de verandering van gedrag belangrijk is. Als je als organisatie denkt dat er een probleem is probeer deze dan te omschrijven of er een metafoor bij te bedenken. Overleg met een game-expert of het probleem in de game voldoende tot uiting kan komen en er voldoende ruimte is om mee te experimenteren. Soms is een bestaande game hier geschikt voor andere keren moet de game worden aangepast. 
 
Zowel bij toepassing in het onderwijs, maar zeker ook bij toepassing bij organisaties en bedrijven is de ervaring dat de Operations Management game, de Supply Chain Management game en de Lean Management game goed gespeeld kunnen worden, soms met een kleine aanpassing. Het resultaat is dat de problemen waar organisaties zich mee geconfronteerd voelen zichtbaar worden en er tijdens het spelen van de game nieuwe inzichten kunnen ontstaan.

Voeg een reactie toe

(c) 2005-2021  JBMS Serious gaming - Serious gaming, serious learning - De kracht van beleving