Simulatie spel als effectieve leeromgeving

15 mei 2017

Auteur: Bernoud Jonker MBA

Leren is belangrijk, het helpt ons bij de persoonlijke en professionele ontwikkeling. Scholieren gaan naar school om daar kennis aangereikt te krijgen waarmee ze (later) aan de slag kunnen. Volwassenen leren ook, maar doen dat vaak omdat ze zich zelf of hun organisatie willen verbeteren. Maar hoe goed werkt dat leerproces en hoe effectief is een (business) simulatie spel daarbij?
 
Leren gebeurd in verschillende stappen. Volgens de psycholoog David Kolb zijn er 4 fasen in een leerproces te onderscheiden. Fase 1 is het Concreet ervaren, fase 2 is het Waarnemen en overdenken of ook wel reflecteren genoemd, fase 3 is Analyseren en abstract denken en fase 4 is Actief experimenteren. Mensen kunnen echter op verschillende manieren leren. Ze starten niet allemaal in dezelfde fase en kunnen ook voorkeur hebben voor bepaalde fasen. Volgens Kolb moet voor een goed leerproces moet de hele cyclus doorlopen worden. Het rendement is het hoogst als het in de boven genoemde volgorde gebeurd.
 
De uitdaging van het leerproces is om alle 4 fasen aan te bieden en te zorgen dat deelnemers alle 4 de fasen kunnen doorlopen. In het onderwijs ligt het accent vaak op de fasen 2 (Waarnemen en overdenken) en 3 (Analyseren en abstract denken). De fasen 1 (Concreet ervaren) en 4 (Actief experimenteren) komen hierbij minder vaak aan bod, en dat is jammer!
 
 
Op het Kolb leerstijlen model is wel wat aan te merken. Allereerst worden personen mogelijk gelabeld waarbij een consequentie is dat ze zich in een bepaalde leerstijl opsluiten. Wat blijft staan is dat een leerproces uit meerdere fasen bestaat en dat het doorlopen van deze fasen juist belangrijk is voor een complete leerervaring. Een business simulatie spel biedt uitgebreid de kans om concreet te ervaren (fase 1), om abstracte begrippen waar te nemen en te overdenken (fase 2), om hierover na te denken en te reflecteren (fase 3) en om uitgebreid experimenteren en te observeren wat er gebeurd (fase 4). Een business simulatie spel biedt deelnemers de mogelijkheid om in 1 sessie alle 4 de fasen van de cyclus te laten doorlopen en is daarmee zeer geschikt als methode. 
 
Tijdens de business simulatie games gaan de deelnemers zelf aan de slag. De games is zo opgezet dat operationele- en logistieke begrippen zijn ingebouwd. Iedere deelnemer kan starten vanuit een eigen leerstijl. Voor Concreet ervaren is dat in het diepe springen, direct ervaring op doen en problemen op lossen. Voor Waarnemen en overdenken is dat een plan maken, beslissingen overdenken en de tijd nemen om ervaringen te overdenken. Voor Analyseren en abstract denken is dat verbanden leggen, de theorie overzien en toepassen en intellectuele uitdaging zoeken. Voor Actief experimenteren is dat zoeken naar verbanden, het richten op praktische zaken en zien hoe dingen praktisch gaan. Omdat het spel in meerdere ronden gespeeld wordt krijgen deelnemers de kans om ook de verschillende fasen te doorlopen.

Voor bijvoorbeeld studenten biedt een business simulatie spel de kans om nieuwe kennis te ervaren en daarmee te experimenteren. Voor organisaties biedt een business simulatie spel de kans om methoden en processen te testen, te evalueren, indien gewenst veranderingen aan te brengen en daar mee te experimenteren en daarover te reflecteren. Een business simulatie spel biedt deelnemers de mogelijkheid voor een complete leerervaring en is daarom één van de meest effectieve leervormen. Confusius (551 bC - 479 bC) realiseerde zich dit al toe hij zei: "Ik hoor en ik vergeet. Ik zie en ik onthoud. Ik doe en ik begrijp!

Voeg een reactie toe

(c) 2005-2021  JBMS Serious gaming - Serious gaming, serious learning - De kracht van beleving