Transporttijd en transportkosten

15 jan 2018

Auteur: Bernoud A.J. Jonker MBA

In de Supply Chain Simulation Game is transport, net als in de praktijk, een belangrijke processtap. De Supply Chain Manager heeft (net als in de werkelijkheid) verschillende mogelijkheden om het transport te organiseren. Zo kan er gebruik worden gemaakt van 3PL- of 4PL oplossingen waarbij gebruik gemaakt kan worden van de verschillende modaliteiten als weg, water, rail en luchttransport. Het verschil tussen de modi wordt geuit in prijs en transporttijd.
 
In de game zie je dat als gevolg van de vertragingen in het productieproces de goedkope maar langzame oplossingen als water en trein niet meer mogelijk zijn en vaak ook de optie voor truck al niet mogelijk is en er alleen nog vliegtuig als optie overblijft. Inderdaad snel maar ook kostbaar. De hoge kosten drukken het eindresultaat.
 
Deze leerervaring kan in de game worden gebruikt om in de tweede ronde veel bewuster te plannen en daarbij indien mogelijk voor transport meer tijd te reserveren. Deze manier van plannen heeft meerdere voordelen: Ten eerste kan deze bufferruimte gebruikt worden in geval van vertraging in het productieproces en kan het transport op de geplande manier, en dus ook geplande kosten, plaatsvinden, mocht deze bufferruimte niet gebruikt worden dan biedt het zelfs kans om te onderzoeken met een andere transportmode zelfs nog een kostenreductie kan worden gerealiseerd.

Voeg een reactie toe

(c) 2005-2021  JBMS Serious gaming - Serious gaming, serious learning - De kracht van beleving