Waarom we meer moeten spelen

15 jan 2019

Auteur: Bernoud A.J. Jonker MBA

"Why so serious" zegt The Joker tegen Batman in één van de Batman films. Waarom zijn we als volwassenen altijd zo serieus? Zie je kinderen spelen dan is dat vanzelfsprekend. Zie je een ouder met kinderen spelen dat is het een goede ouder. Zie je twee volwassenen spelen dan wordt dat al gauw als iets niet-normaals gezien. 
 
Kinderen kunnen uren achtereen spelen. In eerste instantie spelen kinderen omdat het leuk is. Maar al spelend ontdekken kinderen ook de wereld. Ze oefenen en experimenteren met gedrag en met voorwerpen. Als ik een blokje van mijn broer afpak wordt hij dan boos? Als ik een glas laat vallen breekt het dan? Ook hogere diersoorten spelen. Zo leren hoe zich in de groep moeten gedragen, hoe ze moeten jagen, ze moeten domineren en hoe ze zich moet voortplanten. En: Ze blijven spelen als ze volwassen zijn. Dit is belangrijk omdat ze zo flexibel blijven in hun gedrag. Daardoor kunnen ze zich sneller aanpassen aan nieuwe omgevingen en beter inspelen op veranderingen en uitdagingen. Raar dat dieren wel blijven spelen en wij mensen dat niet doen.
 
"Spelen" is een breed begrip. In de wetenschap zijn talloze verschillende definities in omloop. Een aantal kenmerken worden vaker genoemd. Zo heeft spelen geen doel, maar is een doel op zich. Het is een activiteit die je uit vrije wil onderneemt. Meestal zit er een alsof element in. En wie eenmaal bezig is gaat er vaak volledig in op. Spelen kan uit een breed aantal activiteiten bestaan, zolang het maar niet te serieus is. Spelen biedt veel voordelen, spelen helpt tegen stress, je wordt er creatiever, leert ervan, vergroot de sociale vaardigheden,  verlaagd interpersoonlijke spanningen en last-but-not-least je wordt er blij van.
 
Uitlaatklep tegen stress: Hoewel vaak inspannend is spelen ook ontspannend. Spelen helpt daarom goed tegen stress. Als je niet lekker in je vel is bewegen en iets uitdagends doen wat geen serieuze consequenties heeft vaak een goede manier om je beter te voelen.
 
Verhoging creativiteit: Spelen heeft vaak een fantasy component. Hierbij kun je mogelijkheden verkennen en nieuwe oplossingen testen. Spelen stimuleert de hersenen. Zo hebben we ons als kind ontwikkelt, maar kunnen we ons als volwassene blijven ontwikkelen.
 
Ervan leren: We spelen omdat het leuk is, maar ondertussen leren we er ook van. In het spel gebruiken we onze fantasie en kunnen we alternatieven testen en zien welke alternatieven werken en welke niet. Wat in het spel succesvol is kunnen we vervolgens in het echte leven gaan gebruiken. Een positieve stimulans is als het spelen voldoening geeft en er bereikt kan worden. Dat maakt spelen ook zeer geschikt als leer-methode.
 
Vergroot sociale vaardigheden: Doordat spelsituaties om bepaalde vaardigheden vragen maar ook om sociale interactie kan er tijdens het spel ook geëxperimenteerd worden met alternatieve manieren van elkaar benaderen en communiceren. In het spel kan de uitwerking ervaren worden en kunnen betere manieren ervaren worden die ook in de praktijk kunnen worden toegepast.
 
Verlaagd interpersoonlijke spanningen: In het echte leven kun je niet alles zo maar tegen elkaar zeggen. Tijdens een spelsituatie gaat dat makkelijker en zijn er minder beperkingen. Het kan een manier zijn om conflicten te verzachten. Door op een speelse manier van overdrijven en kun je op een luchtige manier zeggen wat je dwarszit, zonder dat dit te zwaar wordt. 
 
Het geeft plezier: Omdat spelen geen doel hoeft te hebben maar het doel moet zijn. Spelen geeft onbekommerd plezier. Als we spontaan mee doen geeft dat een groot gevoel van autonomie. Dit gevoel van vrijheid zorgt ervoor dat je in het spel opgaat en in een soort flow. Deze flow wordt gekenmerkt door uitdaging, het gevoel van controle en focus op een bepaalde activiteit.
 
De Operations- Supply Chain- en Lean Management game bieden de deelnemers de kans om te spelen. Dit met alle hierboven beschreven voordelen. Spelen zorgt ervoor dat we flexibel blijven in gedrag en ons makkelijker aanpassen. Tijdens het spelen wordt de creativiteit vergroot, kan er op verschillende manieren geëxperimenteerd worden en kan er geleerd worden. Dit laatste is geen doel op zich maar automatisch een uitkomst. Dus daarom de belangrijke vraag: "Why so serious?", want "Not so serious" levert ons veel meer voordelen!

Voeg een reactie toe

(c) 2005-2021  JBMS Serious gaming - Serious gaming, serious learning - De kracht van beleving