E-business Management

Wilt u meer kennis en inzicht in e-Business? Zoekt u nieuwe inzichten om uw business online te managen en te verbeteren?

Wat is E-Business?
E-business is het nieuwe zaken doen. Is dat anders zakendoen dan voorheen? Ja en nee. Het gaat er nog steeds om dat uw operationele- en supply chain processen goed op elkaar zijn afgestemd. E-Business biedt nieuwe mogelijkheden maar stelt ook nieuwe eisen. Voor organisaties is het belangrijk dat de processen met een goede kwaliteit wordt uitgevoerd en tegelijkertijd zo efficient mogelijk. Daarnaast is het belangrijk om continue de processen te verbeteren.

Mogelijkheden E-Business trainingen
JBMS biedt verschillende trainingen die ingaan op bepaalde onderwerpen binnen e-Business Management. De trainingen zijn ontworpen op HBO/Master niveau.  In principe zijn de trainingen in het Engels, maar kunnen ook in het Nederlands gegeven worden. De trainingen kunnen stand alone worden uitgevoerd, maar kan ook met andere trainingen gecombineerd worden tot een totaalprogramma. Uiteraard is aanvulling of uitvoering van maatwerk ook mogelijk.

Wat maakt deze E-Business training bijzonder?
De trainingen e-Business Management geven een duidelijk inzicht in de e-business processen: Wat doen we, waarom doen we dat en waarom is dat wel of niet de beste oplossing? Deze inzichten zijn een goede basis voor verbeteracties en een succesvolle implementatie daarvan.

Standaard (deel)trainingen:

Business strategie en modellen
E-business start met een e-business strategie. Wat vraagt de klant van ons, hoe kunnen we dit leveren? Welke technology en processen zijn we daarbij nodig? En last-but-least welke infrastructuur.
- E-business market place
- E-business modellen
- E-business strategy formulation
- E-business infrastructure
  
The operating and supply chain system
Strategie wordt uitgevoerd en gerealiseerd in operations en de supply chain. Het is dus belangrijk om dit goed in te richten en te managen.
- Managing E-Operations
- E-Business & lean management
- Purchasing management
- Forecasting & scheduling
- Inventory management
- Managing E-Supply chain

E-Business systems
De uitvoering in operations en de supply chain wordt ondersteund door systemen en processen. Deze moeten goed aansluiten.
- E-Business system
- Material handling
- (E-)Supply chain concepts
- Supply chain technologies
- Supply chain metrics
- Quality management

Customer relationship
Een belangrijk onderdeel is de klantrelatie, hierbij is digital marketing erg relevant. Hoe krijg je contact met de potentiele klant en hoe blijf je in contact, ook na de aankoop van het product.   
- (Digital) Marketing
- Online marketing communications
- Customer relationship management
- Lifetime-value model
- Business intelligence/big data

Change Management
Van offline naar online is een transitie. Wat is de impact op productontwikkeling en welk business model past hier het beste bij.
- Product & design management
- Business model innovation
- Change management
- Implementation
- Re-invention

Geïnteresseerd? Neem contact op!
Wilt u meer weten over de trainingen Operations Management neem dan contact op.

JBMS - EBU the e-business enivironment

JBMS.nl - EBU e-business value network

JBMS.nl - EBU the motivated sequence

JBMS.nl - EBU lean milk run

JBMS.nl - EBU drop shipping

JBMS.nl - EBU data collection big data

 

(c) 2005-2019  JBMS consultancy & training - Knowledge as competitive advantage

webxpress.constanten.MenuItemLanguage:0
webxpress.db.EntityClasses.DomeinEntity:30
webxpress.db.EntityClasses.SiteEntity:30
webxpress.db.EntityClasses.MenuItemEntity:29
Total Size of Session Data: 90,00 kb