Lean Management

Wilt u meer kennis en inzicht in Lean? Zoekt u nieuwe inzichten om uw proces leaner te maken?

Wat is LEAN
LEAN is een bedrijfskundige methodiek die gericht is op efficiënter werken. Met de toepassing van de LEAN methode wordt vooral een flexibele werkwijze ontwikkeld waarbij de klantenvraag centraal staat en verspilling zoveel mogelijk geëlimineerd wordt. Bijvoorbeeld door efficiënte werkmethoden en identificeren en elimineren van proces stappen die onnodig zijn.

Mogelijkheden LEAN trainingen
JBMS biedt verschillende trainingen die ingaan op bepaalde onderwerpen op het gebied van LEAN. De trainingen zijn ontworpen op HBO/Master niveau en kunnen zowel in het Nederlands als in het Engels gegeven worden. De trainingen kunnen stand alone worden uitgevoerd, maar kan ook met andere masterclasses gecombineerd worden tot een totaalprogramma. Uiteraard is aanvulling of uitvoering van maatwerk ook mogelijk.

Wat maakt deze LEAN trainingen bijzonder?
De trainingen LEAN een duidelijk inzicht in de LEAN methodiek: Wat is LEAN, welke LEAN methoden zijn er, hoe maak je een proces meer LEAN? Deze inzichten zijn een goede basis voor verbeteracties en een succesvolle implementatie daarvan. Doelstelling hierbij is verbetering van de efficiëntie.

Standaard (deel)trainingen:

LEAN filosofie
De filosofie achter LEAN is om de klantwaarde te verhogen en de kosten te verlagen door een verbetering van efficiëntie door het reduceren van verspilling. LEAN vindt de basis in de Toyota Production System en zorgde eerst voor een grote omslag in de auto industrie en wordt in steeds meer industrieën toegepast, niet alleen productie ook in de wereld van diensten.
- What is LEAN
- The history behind LEAN
- Types of waste

LEAN house
Het LEAN concept wordt op het hoogste niveau samengevat in het zogenaamde LEAN house die de LEAN filosofie tot uitdrukking brengen. In de basis gaat het om stabiliteit, robuustheid en continue verbeteren. De bovenbouw bestaat uit Pull en standaard werkmethoden en Takt time. Het dak bestaat uit de balans tussen Levertijd, Kwaliteit en Kosten.
- The LEAN house
- Elements of the LEAN house

LEAN tools
Ter ondersteuning van LEAN is er een set van gereedschappen ontstaan die universeel gebruikt kunnen worden om de processen LEAN te maken.
- LEAN tools end explanation

Value Stream Mapping
Om processen LEAN te maken zullen deze eerst in kaart gebracht moeten worden, vervolgens geanalyseerd en tenslotte verbeterd en geborgd moeten worden. Value stream mapping organiseert  het in kaart brengen en meetbaar krijgen van het proces.
- The principles of Value Stream Mapping
- Value Stream Mapping application
  
Line balancing
Een belangrijk onderdeel van LEAN is het balanceren van de (productie)lijn. Hierbij wordt de output afhankelijk gemaakt van de vraag (pull) en wordt Takt gecreëerd voor maximale efficiëntie.
- Line balancing
- Line balancing application

Just-in-Time
Bij LEAN speelt verlaging van voorraden een belangrijke rol. Intern en Extern. Hoe organiseer je dit intern en hoe organiseer je dat extern?
- Just in Time
- Just in Time application
- Reverse logistics

LEAN Simulation Game
In aanvulling op de theorie is er ook een  Lean simulation Game beschikbaar waar de theorie in praktijk getest kan worden.


Geïnteresseerd? Neem contact op!
Wilt u meer weten of trainingen Supply Chain Management neem dan vrijblivend contact op. 

JBMS.nl - LEAN geschiedenis van lean

JBMS.nl - LEAN hous of lean

JBMS.nl - LEAN toepassing kanban

JBMS.nl - LEAN toepassing SMED

JBMS.nl - LEAN toepassing milkrun

JBMS.nl - LEAN beperkingen van lean

 

(c) 2005-2019  JBMS consultancy & training - Knowledge as competitive advantage

webxpress.constanten.MenuItemLanguage:0
webxpress.db.EntityClasses.DomeinEntity:30
webxpress.db.EntityClasses.SiteEntity:30
webxpress.db.EntityClasses.MenuItemEntity:30
Total Size of Session Data: 90,00 kb