Operations Management

Wilt u meer kennis en inzicht in operationele processen? Zoekt u nieuwe inzichten om uw processen te verbeteren?

Wat is Operations Management
Operations is binnen organisaties een belangrijk onderdeel omdat hier het primaire proces wordt uitgevoerd. Dat kan zijn het produceren van goederen, maar ook het leveren van diensten. Voor organisaties is het belangrijk dat dit proces met een goede kwaliteit wordt uitgevoerd en tegelijkertijd zo efficient mogelijk. Dat maakt Operations Management belangrijk met daarbij aandacht om continue de processen te verbeteren.
   
Mogelijkheden Operations Management trainingen
JBMS biedt verschillende trainingen die ingaan op bepaalde onderwerpen binnen Operations Management. De trainingen zijn ontworpen op HBO/Master niveau. In principe zijn de trainingen in het Engels, maar kunnen ook in het Nederlands gegeven worden. De trainingen kunnen stand alone worden uitgevoerd, maar kan ook met andere onderwerpen gecombineerd worden tot een totaal programma. Uiteraard is aanvulling of uitvoering van maatwerk ook mogelijk.

Wat maakt deze Operations Management trainingen zo bijzonder?
De trainingen Operations Management geven een duidelijk inzicht in de operationele processen: Wat doen we, waarom doen we daten waarom is dat wel of niet de beste oplossing? Deze inzichten zijn een goede basis voor verbeteracties en een succesvolle implementatie daarvan.

Standaard (deel)trainingen:

Operations strategy:
Operations Management start met een operations management strategie. Moet het flexibel, moet het goedkoop, moet het snel? Algemene strategie moet daarbij vertaald worden in operationele doelen zodat het ook op de werkvloer duidelijk is.
- Strategy formulation
- Strategy implementation
- Policy deployment
- Balanced scorecard

The operating system
Hoe richt je het proces in. Dit start bij het bepalen van het Klant Order Ontkoppel Punt. Tot hoe diep in de organisatie heeft de klant invloed en wat kan een organisatie zelf plannen. De volgende stap is het vaststellen van welk productieproces hier het beste bij past en welke technologie hier het beste bij past.
- Customer Order Decoupling Point
- Selecting processes
- Selecting technology

Supply chain management
Het gaat niet alleen om de interne efficiency en effectiviteit, maar dat van de hele keten ook wel de supply chain genoemd. Het beste resultaat wordt bereikt als leveranciers en afnemers met elkaar samenwerken. Informatie uitwisseling is hierbij essentieel.
- Information in the supply chain
- Warehouse management
- Transportation  

Forecasting, Planning and scheduling
Om ervoor te zorgen dat de klant tijdig de juiste hoeveel product krijgt aangeleverd zal er vooraf een inschatting moeten worden gemaakt van het totale volume. Dit moet worden vertaald in een planning voor een bepaalde periode. Op basis hiervan kan de werkvloer worden aangestuurd.   
- Forecasting methods
- Planning methods
- Scheduling methods

Inventory management
Voorraad is noodzakelijk om de klantvraag en de productiecapaciteit van elkaar te ontkoppelen. Belangrijk hierbij is om de voorraad te minimaliseren terwijl de leverservice gelijk blijft of toeneemt. Hoe manage de voorraad op de beste manier.
- Inventory management
- ABC / XYZ classification
- Stock control

ERP
Er zijn verschillende softwaresystemen voor bijvoorbeeld administratie, personeel, productie en marketing & verkoop. Tegenwoordig is er voorkeur voor integratie van deze systemen voor een breder overzicht en betere beslissingen. Enterprise Resource Planning is hierbij een mogelijke oplossing.
- ERP
- ERP software
- ERP implementation 

Lean manufacturing
Lean wil productieprocessen efficiënter en effectiever maken door het proces te inventariseren en de stappen die geen waarde toevoegen te elimineren. is hierbij een oplossing. Wat is Lean en wat zijn de verschillende onderdelen.
- Pull production system
- Kanban production control
- Small-lot production
- Quick set-ups (SMED)
- 5P's

Quality
Kwaliteit, ok wel de "Fitness for use" genoemd, is belangrijk. Kwaliteit moet georganiseerd en geborgd worden. Hiervoor zijn verschillende methoden beschikbaar.
- Quality control
- ISO 9000/ISO 14000
- Six sigma
- 7 quality control tools

Designing products and services
Het productontwerp bepaalt voor een groot gedeelte de productiekosten. Operations heeft hierbij dus een groot belang. Verbeteren van de efficiency en effectiviteit begint dus bij het ontwerpproces.
- Design for manufacturing
- Design for environment
- House of quality

Value Chain Management
Naast efficiency en effectiviteit is er nog een belangrijk aspect: het creëren van waarde. Hoe creer je waarde en hoe zorg je ervoor dat deze sustainable is.
- Creating value
- Sustainable competitive advantage

Trending topics
De wereld om ons heen is dynamisch en biedt continu nieuwe uitdagingen. Wat is er nieuw in operations management en hoe moet daar op ingespeeld worden.
- Craddle to craddle
- E-supply chain concepts
- Supply Chain control tower
- Additive manufacturing
- Air drone delivery
- SMART factories

Operations Simulation Game
In aanvulling op de theorie is er ook een Operations Simulation Game beschikbaar waar de theorie in praktijk getest kan worden.


Geïnteresseerd? Neem contact op!
Wilt u meer weten over de trainingen Operations Management neem dan contact op.

 

JBMS.nl - OPM system perspective

JBMS.nl - OPM strategic planning

JBMS.nl - OPM customer order decouple point

JBMS.nl - OPM source, make and deliver

JBMS.nl - OPM inventory control approach

JBMS.nl - OPM reduction of lead-time

(c) 2005-2019  JBMS consultancy & training - Knowledge as competitive advantage

webxpress.constanten.MenuItemLanguage:0
webxpress.db.EntityClasses.DomeinEntity:30
webxpress.db.EntityClasses.SiteEntity:30
webxpress.db.EntityClasses.MenuItemEntity:32
Total Size of Session Data: 93,00 kb