Serious gaming

Ben je op zoek naar alternatieve trainingsmethoden? Leren of trainen anno nu is niet alleen maar theorie lezen en begrijpen, leren anno nu gaat veel meer om begrijpen en ervaren. Serious gaming is een mooie oplossing!

Wat is Serious gaming?
Een serious game is niet voor vermaak, maar met een serieus doel. Bijvoorbeeld: communiceren, selecteren, onderwijzen of het verwerven van inzicht. Een serious game kan gebruikmaken van meerdere media, bijvoorbeeld: bordspel, kaartspel, computerspel of management game of spelsimulatie.

Het belang van Serious gaming
Bij trainen en kennisoverdracht gaat het, net als bij zoveel andere zaken, om resultaat of effect. Traditionele methoden zoals gebruik van AV-middelen of discussie leveren dan toch onvoldoende resultaat. Het kunnen laten ervaren van de leerdoelen werkt het beste en dat is waar serious gaming haar toegevoegde waarde levert.

Mogelijkheden Serious gaming trainingen
JBMS biedt verschillende trainingen op het gebied van serious gaming, zoals het spelleider zijn maar ook het ontwerpen van serious games.


Training Spelleider serious gaming
Opzet van de training:
- Wat is serious gaming
- Opzet serious gaming
- Rol spelleider
- Uitvoering rol spelleider

Training Ontwerpen serious games
Opzet van de training:
- Wat is serious gaming
- Typen games
- Opzet games 

Geïnteresseerd? Neem vrijblijvend contact op!
Wilt u meer weten over de trainingen Serious gaming neem dan contact op. 

JBMS.nl - serious gaming (foto 1)

JBMS.nl - serious gaming (foto 1)

JBMS.nl - serious gaming (foto 1)(c) 2005-2019  JBMS consultancy & training - Knowledge as competitive advantage

webxpress.constanten.MenuItemLanguage:0
webxpress.db.EntityClasses.DomeinEntity:442
webxpress.db.EntityClasses.SiteEntity:442
webxpress.db.EntityClasses.MenuItemEntity:27
Total Size of Session Data: 911,00 kb