Supply Chain Management

Wilt u meer kennis en inzicht in supply chain processen? Zoekt u nieuwe inzichten om uw supply chain te verbeteren?

Wat is Supply Chain Management
Supply Chain Management is binnen organisaties een belangrijk. Het is de totale keten die ervoor zorgt dat producten op tijd tegen de laagste kosten bij de klant aankomen. Voor organisaties is het belangrijk dat dit proces gezamenlijk met een goede kwaliteit wordt uitgevoerd en tegelijkertijd zo efficient mogelijk. Daarnaast is het belangrijk om continue de processen te verbeteren.

Mogelijkheden Supply Chain Management trainingen
JBMS biedt verschillende trainingen die ingaan op bepaalde onderwerpen op het gebied van Supply Chain Management. De trainingen zijn ontworpen op HBO/Master niveau en kunnen zowel in het Nederlands als in het Engels gegeven worden. De trainingen kunnen stand alone worden uitgevoerd, maar kan ook met andere masterclasses gecombineerd worden tot een totaalprogramma. Uiteraard is aanvulling of uitvoering van maatwerk ook mogelijk.

Wat maakt deze Supply Chain Management trainingen bijzonder?
De trainingen Supply Chain Management geven een duidelijk inzicht in de supply chain processen: Wat doen we, waarom doen we dat en waarom is dat wel of niet de beste oplossing? Deze inzichten zijn een goede basis voor verbeteracties en een succesvolle implementatie daarvan. Doelstelling hierbij is vaak verbetering van de service en verlaging van de kosten.

Standaard (deel)trainingen:

Supply Chain strategy
Supply chain management start met een supply chain strategie. Wat vraagt de klant van ons, wat kunnen wij leveren en hoe kunnen we ons het beste aanpassen. Belangrijk is om te weten wat de supply chain drijft en hoe dat meetbaar gemaakt kan worden.
- Understanding the supply chain
- Building a strategic framework
- Supply chain drivers and metrics
- Information technology in a supply chain

Designing the supply chain network
Een belangrijke deelvraag is welk distributie netwerk is efficient en biedt de door de klant gevraagde leverservice. Naast de uitgaande goederenstroom is de inkomende logistiek ook van belang. Waar komen de grondstoffen vandaan en hoe krijgen we ze efficient en op tijd aangeleverd.
- Designing distribution networks
- Designing global supply chain networks

Planning and coordination
Een belangrijke eerste stap is de forecast en de globale planning. Als eerste moeten de bottlenecks worden vastgesteld. Wat is de verantwoordelijkheid van operations en wat van sales. Vervolgens moet worden vastgesteld hoe het plan kan worden uitgevoerd.
- Planning and coordination demand in the supply chain
- Aggregate planning
- Sales and operations planning
- Coordination in the supply chain

Inventory management
Voorraad is binnen supply chain management belangrijk om de klant op tijd de gevraagde hoeveelheid te kunnen leveren. Hierbij speelt onzekerheid een rol, grotere onzekerheid resulteert in meer voorraad. Hoe kan onzekerheid gereduceerd worden en welke voorraad is optimaal.
- Economies of scale: cycle inventory
- Managing uncertaint: safety inventory
- Determining optimal product availability

Transportation networks
Een belangrijk onderdeel van supply chain management is het vervoer. Hoe gaan we de goederen transporteren? Per truck, trein, schip of vliegtuig of combinatie. Moet er gebruik gemaakt worden van 1 of meerdere leveranciers.
- Transportation in a supply chain
- Sourcing decissions in the supply chain

Sustainabilty
Niet meer weg te enken is de vraag hoe de supply chain langdurig efficient, met hoge service, maar ook "groen" kan worden ingericht. Hierbij moet gedacht worden aan reverse logistiek en aan environmental footprint.
- Sustainabilty in the supply chain

Trending topics
De wereld om ons heen is dynamisch en biedt continu nieuwe uitdagingen. Wat is er nieuw in supply chain management en hoe moet daar op ingespeeld worden.
- Control tower
- Additive manufacturing
- Reverse logistics

Supply Chain Simulation Game
In aanvulling op de theorie is er ook een Supply Chain simulation Game beschikbaar waar de theorie in praktijk getest kan worden.


Geïnteresseerd? Neem contact op!
Wilt u meer weten of trainingen Supply Chain Management neem dan vrijblivend contact op. 

JBMS.nl - SCM push pull view of supply chain

JBMS.nl - SCM framework for network solutions

JBMS.nl - SCM distribution networks

JBMS.nl - SCM tailored network

JBMS.nl - SCM managing multi echelon inventory

JBMS.nl - SCM supply chain IT framework

 

(c) 2005-2019  JBMS consultancy & training - Knowledge as competitive advantage

webxpress.constanten.MenuItemLanguage:0
webxpress.db.EntityClasses.DomeinEntity:30
webxpress.db.EntityClasses.SiteEntity:30
webxpress.db.EntityClasses.MenuItemEntity:31
Total Size of Session Data: 91,00 kb