Personal Development

Ben je niet in balans? Of: Ben je niet helemaal tevreden met de huidige situatie? Of: Wil jij meer uit je zelf halen?

Wat is Personal Development?
Personal Development is jezelf als persoon ontwikkelen. Dat begint met ontdekken wie je bent, wie zijn anderen en wat zijn de overeenkomsten en verschillen. Reflecteren over jezelf en ontdekken hoe je beter met anderen kunt communiceren.

Het belang van Personal Development
Personal Development is voor iedereen belangrijk vooral in relatie met carrière ontwikkeling. Vaak is er volop inhoudelijk aandacht voor vakinhoudelijke kennis en vergeet men dat men zich ook als mens moet ontwikkelen.
Indien er te weinig aandacht is voor de eigen ontwikkeling dan kan dat in extreme situaties tot overspannenheid en zelfs ontslag leiden. Minder extreem is matig functioneren en/of ontevredenheid met situatie.

Mogelijkheden Personal Development trainingen
JBMS biedt verschillende oplossingen op het gebied van Personal Development. We bieden trainingen voor groepen maar ook gericht op individuele personen. Uiteraard is aanvulling of uitvoering van maatwerk ook mogelijk.

Wat maakt deze Personal Development trainingen bijzonder?
De training Personal Development nodigt uit tot zelf-reflectie en draagt bij aan een beter zelf-inzicht. Vervolgens worden heldere doelen gesteld als onderdeel van het persoonlijke ontwikkelingsplan. 

Mogelijke opzet traject:

Wie ben ik:
- CV
- Wat heeft een belangrijke rol gespeeld in mijn leven
- Zelf analyse aan de hand van 1 of meerdere tools

Wat wil ik:
- Wat wil ik bereiken in 5, 10 of 15 jaar
- Wat zijn kansen, bedreigingen, sterktes en zwaktes
- Wat is mijn ontwikkelingsplan

Hoe bereik ik dat:
- Hoe bereid ik mij voor op tegenslag
- Hoe monitor ik mijn ontwikkeling
- Plan, Do, maar ook Check en Act

Geïnteresseerd? Neem contact op!
Wilt u meer weten over de trainingen Personal Development neem dan contact op. 

JBMS.nl - PDL why personal development

JBMS.nl - PDL core quadrants

JBMS.nl - PDL the VAK learning styles

JBMS.nl - PDL team roles

JBMS.nl - PDL enneagram

JBMS.nl - PDL myer-briggs mbti

(c) 2005-2019  JBMS consultancy & training - Knowledge as competitive advantage

webxpress.constanten.MenuItemLanguage:0
webxpress.db.EntityClasses.DomeinEntity:30
webxpress.db.EntityClasses.SiteEntity:30
webxpress.db.EntityClasses.MenuItemEntity:28
Total Size of Session Data: 89,00 kb