Supply Chain Management oplossingen

15 dec 2018

Auteur: Bernoud A.J. Jonker MBA

Producten worden gemaakt door organisaties, maar als competitie een rol speelt dan speelt de Supply Chain ook een rol. Organisaties zijn niet meer in competitie met andere organisaties, maar supply chains zijn in competitie met andere supply chains.  De aandacht verschuift daarom ook steeds meer van Operations Management naar Supply Chain Management.
 
Supply Chain kan worden gedefinieerd als "de samenwerking van leveranciers en afnemers van pure grondstof tot eindproduct".
 
 
In de keten zijn er veel partijen die samenwerken. Iedere partij voegt waarde toe, maar ook kosten. Wat de klant betaald is de optelsom van de gamaakte kosten.

Supply Chain management 
Supply Chain Managemennt kan worden gedefinieerd als het organiseren en beheersen van de Supply Chain. Sterk bepaledn voor Supply CHain Management is de bedrijfsvisie en missie en de daaraan gekoppelde strategie. 
 
Bij het invullen van de Supply Chain strategie zijn de volgende onderwerpen belangrijk:
  • Globalisering
  • Supply chain network
  • Planning supply 
  • Planning demand
  • Coordinatie
  • Voorraad
  • Transport
  • Sourcing 
  • Retourlogistiek
Globalisering
Toenemende globalisering biedt toenemende uitdagingen voor supply chain management. De eerste uitdaging is de outsourcing van productie naar landen met lage uurlonen en de daarmee samenhangende toename in complexiteit maar toename van supply chain kosten. Dit zelfde geldt ook voor inkoop wat ook steeds vaker in andere landen gebeurt. De tweede uitdaging is dat er een toenemende behoefte is om de producten af te stemmen op lokale markten. Dit resulteert in een toenemende complexiteit tijdens productie en opslag. Op wereld niveau zijn de volumes sterk verschillend, dat betekent ook sterk verschillende prijzen.
 
 
Ten derde zal door de complexere supply chain er meer nadruk komen te liggen op communicatie en moet niet alleen meer gecommuniceerd worden maar ook via meerdere platformen. Was eerst EDI de standaard, tegenwoordig zijn API oplossingen populair.
 
Supply chain network 
De opzet van het Supply Chain network is van goot belang. Er zijn verschillende manieren om een netwerk op te zetten: producent met magazijn en directe levering, producent met magazijn en directe levering met in-transit samenvoeging, distributeur opslag met rechtstreekse levering, distributeur met opslag en distributie ronde, direct shipping met distributie naar afhaalpunt en winkelopslag.
 
Bij het opzetten van dit netwerk spelen de volgende service factoren een rol: response tijd, product variatie, product beschikbaarheid, klant ervaring, tijd-naar-markt, tracking en tracing, retouren. Deze services factoren moeten worden afgewogen tegen de volgende kosten factoren: voorraad, transport, gebouwen en werkzaamheden en de beschikbaarheid van informatie.
 
Planning demand
Het plannen van de vraag neemt veel onzekerheden met zich met zich mee. Het planningsproces bestaat uit 3 stappen: forecasting, planning en scheduling. Bij forecasting wordt de vraag voorspeld over een langere termijn, bijvoorbeeld 3-5 jaar. Een belangrijke functie van de forecast is om te kijken of er voldoende productie capaciteit is. Bij planning wordt er een (hoofd) productieplan gemaakt voor bijvoorbeeld een jaar en worden bijvoorbeeld de te produceren volumes per week bepaald, meestal op productgroep of productniveau. Bij scheduling wordt de daadwerkelijke productie gepland, dit gebeurd meestal voor een week of voor een paar dagen. Naast de scheduling van de productie moet ook het transport naar de magazijnen en/of afnemers gepland worden. Daarbij moet gekeken worden naar capacteit maar ook naar kosten.
 
 
Planning supply
Het plannen van de supply is in principe makkelijker omdat dit een resultante is van de verwachte vraag en de daaraan gekoppelde productieplanning. Bij het plannen van de supply (aanvoer) moet gekeken worden naar de capaciteit. Als de capaciteit in bepaalde periode hoger of lager is dan gewenst kan gebruik worden gemaakt van voorraad (magazijnopslag).
 
Door de buffer werking van voorraad kan de aanvoer van benodigde materialen worden gladgestreken. 
 
Coordination
Bullwhip effect is de Engelstalige term voor wat in het Nederlands zweepslageffect of opslingereffect genoemd wordt. Bij dit fenomeen ontstaat er een hoge fluctuatie in de voorraad van een handelsbedrijf. Er worden namelijk steeds meer artikelen besteld bij (toe)leveranciers, zonder dat de vraag omhoog is gegaan. 
 
Het bullwhip effect ontstaat wanneer processen op een bepaald punt in de supply chain niet helemaal optimaal verlopen, of niet precies op elkaar zijn afgestemd. Aangezien alle schakels van de handelsketen met elkaar verbonden zijn, zal de initiële fout doorwerken in de hele supply chain. Het (negatieve) effect van deze fout zal bovendien bij elke schakel groter worden. Dit kan extra kosten met zich meebrengen voor het herbestemmen van overstock, voor het uitbetalen van extra werkuren, voor de huur van extra machines etc.
 
Voorraadbeheer
Voorraad is in eerste instantie bedoeld om onzekerheid in de verkoop af te dekken of onzekerheden in de tijdige beschikbaarheid van grondstoffen. Voorraden en tussen voorraden kunnen dit soort onzekerheden afdekken. De eerste vraag is hoeveel voorraad en de tweede vraag is wanneer moet er besteld of geproduceerd worden. 
 
Hoe meer zekerheid de organisatie zoekt hoe hoger de aan te houden voorraden moeten zijn. Voorraden kosten echter geld, hoe hoger de voorraad hoe meer geld uit de organisatie hierin vastzit en niet meer gebruikt kan worden voor andere doeleinden. Bij het bepalen van de noodzaak van voorraad en de voorraad hoogte spelen de volgende factoren een rol: voorraad gereed product moet voldoende zijn om (direct) aan de klant vraag te voldoen, materialen en halffabrikaten moeten tijdig beschikbaar zijn voor productie of gebruik, voorraad kan helpen om de pieken en dalen in de vraag op te vangen en inkoop van grotere hoeveelheden levert korting op.
Als er voorraad wordt aangehouden dan is het, zeker bij een groot aantal producten, handig om de producten te classificeren en op basis van de classificatie een voorraad strategie te hanteren. Een bruikbare classificatie is de ABC analyse waarin producten worden ingedeeld in 3 categorieën op basis van de omzetsnelheid. De A-categorie heeft een hoge snelheid, dit betreft circa 20% van de producten maar 80% van de omzet. Het is belangrijk om deze producten goed op voorraad te houden. De B-categorie heeft een matige snelheid, dit betreft gemiddeld 30% van de producten en 15% van de omzet. Het is aan te bevelen om deze producten (alleen) indien mogelijk op voorraad gehouden worden. De C-categorie heeft een lage (of geen) omzetsnelheid,  dit betreft 50% van de producten en slechts 5% van de omzet. Het is beter om geen voorraad aan te houden, dat scheelt voorraad en opslagruimte, het risico op nee-verkoop is klein. In simulaties kan de voorraad gevarieerd en kan het effect hiervan worden ervaren. 
 
Transport
Transport is een belangrijke schakel in de supply keten. Transport zorgt voor aanvoer van de grondstoffen en aflevering naar klanten. Transport heeft daarbij een eigen dynamiek en complexiteit. Grondstoffen worden vanuit verschillende leveranciers aangevoerd. De wijze van transport kan daarbij variëren van via weg, rail, water of zelfs lucht. Transport kost geld en tijd en vraagt om planning zodat de juiste grondstoffen in de juiste hoeveelheid tegen de laagste kosten tijdig worden aangeleverd.
 
Ook bij de uitlevering aan klant speelt transport een rol. Ook hierbij kan het transport daarbij variëren van via weg, rail, water of zelfs lucht. Ook hierbij is planning belangrijk zodat de klant de bestelde producten op hert juiste moment regen de laagste kosten krijgt aangeleverd. Transport kost tijd en dient ook hier zorgvuldig ingepland te worden. In de supply chain game komt het belang van planning en kosten afweging duidelijk naar voren. Deelnemers kunnen uit de verschillende transport modals kiezen waarbij een afweging gemaakt moet worden tussen snelheid en kosten.

Samenvattend 
Uit bovenstaand overzicht wordt duidelijk dat veel essentiële onderdelen binnen Supply Chain Management onderdeel uitmaken van de game. De game kan uitstekend gebruikt worden. In onderwijs is de Supply Chain Management game een uitstekende tool voor een introductie van Supply Chain Management. Maar de game is ook goed bruikbaar om binnen onderwijs deelnemers de complexiteit van Supply Chain Management te laten ervaren. In het bedrijfsleven is de game goed bruikbaar om een zich te krijgen op het eigen proces en de eigen organisatie en te onderzoeken of er in het proces verbeteringen mogelijk zijn.
 

Voeg een reactie toe

(c) 2005-2021  JBMS Serious gaming - Serious gaming, serious learning - De kracht van beleving