Blog

15 mrt
2021
Breinleren en serious gaming
Breinleren gaat over leren door het brein. Leren gaat niet alleen over school maar ook over ons werk en ook over privé. Leren is belangrijk omdat je daardoor in staat bent om je voortdurend aan te passen aan de steeds veranderende omgeving. Wie beter leert past zich beter aan. Leren gebeurt voor een groot deel in ons brein. Wat is breinleren? Hoe werkt breinleren in de werkomgeving? Hoe sluit serious gaming hierop aan?
Lees verder
15 mrt
2021
Serieus leren doe je het beste in een serieuze context
Serious gaming is een perfecte tool om inzicht te krijgen in de groepsdynamieken. Door een team in een zoveel mogelijk authentieke context te plaatsen en een opdracht te geven kan een goed beeld worden gekregen van de team dynamiek en kan een team uitstekend nieuwe vaardigheden aanleren. Serous gaming is echter een zeer complexe tool die op verschillende manieren inzicht geeft. In deze blog een uiteenzetting van deze manieren en de onderlinge samenhang. Een goede basis hiervoor is de activiteiten theorie van Yrjö Engeström.
Lees verder
15 feb
2021
Hoe gamification eLearning kan boosten
Het 'oude' leren uit studieboeken lijkt steeds minder van deze tijd te zijn. Dit geldt voor het onderwijs maar ook voor het bedrijfsleven. De tendens is dat leren steeds meer individueel wordt. Het voordeel hiervan is dat het leertempo en de inhoud beter kan worden afgestemd op de cursist of medewerker. Steeds meer organisaties stappen over op eLearning oplossingen. Als eLearning de betere oplossing lijkt voor leren dan is het bijna logisch dat gamification hier ook onderdeel van wordt. In dit artikel een verkenning hoe gamification het eLearning proces kan versterken.
Lees verder
15 jan
2021
Serious gaming helpt mensen in beweging te krijgen
Serious Gaming kunnen op verschillende manieren ingezet worden. Er zijn games die 100% fysiek zijn, games die 100% digitaal zijn en games die meer hybride zijn en een combinatie van allebei hebben. In alle gevallen geldt dat serious games een krachtig middel is om mensen in beweging te krijgen. Als de game fysiek is natuurlijk letterlijk, maar in alle gevallen helpt serious gaming om mensen figuurlijk in beweging te krijgen.
Lees verder
15 dec
2020
Succesvolle gedragsverandering met behulp van serious gaming
Veranderen is niet makkelijk. Dit heeft alles te maken met het feit dat de mens eigenlijk een gewoonte dier is, en zoveel mogelijk aan de auto-piloot overlaten. Dit klinkt negatief, maar het alternatief is dat we alle over al ons activiteiten, en dat zijn er nogal wat, steeds opnieuw moeten gaan nadenken en bij iedere keuze die we maken en steeds opnieuw de alternatieven moeten evalueren en tot een beslissing moeten komen.
 
Een dieper inzicht in de processen die hier allemaal op de achtergrond een rol spelen helpt om beter te begrijpen waarom veranderen zo moeilijk is maar creëert ook een goede basis waarom serious gaming hier een belangrijk verschil kan maken.
Lees verder

Archief

(c) 2005-2021  JBMS Serious gaming - Serious gaming, serious learning - De kracht van beleving