Blog

15 okt
2020
Inzet van serious gaming bij organisatieverandering
Als een organisatie grote problemen heeft en het voortbestaan op enige wijze wordt bedreigd dan zal het moeten veranderen. Zo'n verandering is ingewikkeld en vraagt een grote inspanning van de gehele organisatie. Om ervoor te zorgen dat deze verandering succesvol kan worden afgesloten moet deze zorgvuldig worden uitgevoerd. Hierbij is het belangrijk dat iedereen wordt meegenomen. In de praktijk blijkt dit zeer lastig. De inzet van serious gaming kan hier uitkomst bieden.
Lees verder
15 sep
2020
Verschillende gedragstijlen en rollen
Tijdens serious gaming worden spelers bijna altijd zichzelf. Hierdoor krijgen deelnemers een goed beeld van zichzelf en kunnen de spelleiders/coaches de deelnemers goed helpen dat beeld te verdiepen. De kracht is dat deelnemers als compleet geheel gezien kunnen worden. De rijkdom die dat beeld oplevert is mooi, soms is het handiger om dit te terug te brengen tot gedragsstijlen en bijvoorbeeld typische rollen. Voor gedragsstijlen is DISC geschikt, een verdere verdieping van rollen kan op basis van Quinn.
Lees verder
15 aug
2020
Eigenaarschap vraagt om een groeimindset
De uitdaging voor organisaties is om medewerkers optimaal in te zetten. Dit werkt goed wanneer medewerkers rol duidelijkheid hebben en zich vaardig voelen om de functie uit te voeren en eigenaarschap te vertonen. Een belangrijke basis is hiervoor is zelfvertrouwen van de medewerker en een groei mindset. Daarnaast is vertrouwen vanuit de organisatie is eveneens belangrijk zodat de medewerker de noodzakelijke ruimte krijgt. Een medewerker moet echter hierin groeien waarbij begeleiding en ondersteuning belangrijk is. Organisaties doen er goed aan hun medewerkers in een groei mindset te krijgen en ze te helpen ontwikkelen van het eigenaarschap.
Lees verder
15 jul
2020
Reflectie: het herinterpreteren van ervaring en kennis
Je leert van ervaring als je er op reflecteert. Als je reflecteert denk je bewust over iets na en besteed je er extra aandacht aan. Reflectie is het herinterpreteren van de opgedane ervaring en kennis. Tijdens serious gaming is reflectie een belangrijk onderdeel van het hele proces. De serious game biedt je de kans op een belangrijke ervaring op te doen de reflectie moet je helpen om de ervaring te vertalen. De rol van de spelbegeleider is niet alleen het aanbieden van de ervaring maar ook ervoor te zorgen dat deze ervaring wordt vertaald in inzicht en kennis.
Lees verder
15 jun
2020
Ervaringsleren, beginnen met het resultaat
De praktijk is een unieke en zeer waardevolle bron van leren. Een tweede belangrijk voordeel is dat er een context is die het leerproces beïnvloed, maar de leerder beïnvloedt ook de context. Door de combinatie van ervaring en reflectie wordt het ervaringsleren juist zo krachtig is. Het is dit ervaringsleren dat ook de basis is voor serious gaming. Bij serious gaming komt nog een extra voordeel om de hoek kijken en dat is de coaching die het leer- en reflectie proces ondersteund en begeleid. Bij serious gaming gaat de actie aan de reflectie vooraf en worden beide feitelijk georganiseerd waardoor het leerproces goed gestuurd kan worden.

Lees verder
15 mei
2020
Ervaar Quick Responsive Management met serious gaming
Quick Responsive Management probeert tijdverlies in de supply chain te minimaliseren. Door middel van slim organiseren van de processen kunnen operationele en administratieve processen worden versneld. Hoewel het opzetten van lean processen interessant is is dit niet voor elke organisatie de oplossing. Deze methodiek is een strategische invulling voor organisaties voor wie forecasten en plannen lastig zijn door de grilligheid van de markt en klanten die ze bedienen. Het voordeel van serious gaming is dat de methodiek kan worden toegepast en ervaren zodat het niet alleen maar een papieren case is aangevuld met wishful thinking maar een positieve ervaring met vertrouwen dat Quick Responsive Management is goede stap voorwaarts is.
Lees verder
15 apr
2020
Pull planning, lean planning en serious gaming
Plannen betekent vooruit kijken en op basis van de best beschikbare informatie te bepalen wanneer activiteiten het best uitgevoerd kunnen worden. De planning is maar een papieren plan, het lastige is dat er tijdens de uitvoering afwijkingen kunnen optreden. Op basis hiervan kan de planning worden bijgesteld en kan er, bij voorkeur vroegtijdig, worden vastgesteld of de planning eerder dan verwacht of later dan verwacht gereed zal zijn. Planning biedt een aantal zekerheden, maar neemt ook inflexibiliteit met zich mee. LEAN helpt organisaties de effectiviteit te verhogen, maar LEAN biedt niet in alles situaties een passende oplossing. Toch blijft het ook voor een planningsproces interessant om te kijken hoe dit LEAN gemaakt kan worden waardoor er een betere effectiviteit ontstaat maar ook meer flexibiliteit.
Lees verder
15 mrt
2020
Sales and Operations Planning en serious gaming
Voorzien in klantbehoeftes en voldoen aan de klantvraag is voor veel organisaties een uitdaging. Verkoop en marketing zijn verantwoordelijk voor de klantcontacten en het binnenhalen van de orders, inkoop en productie zijn verantwoordelijk voor het inkopen en produceren van de noodzakelijke grondstoffen en producten. Om dit tot een succes te maken is een goede afstemming tussen verkoop/marketing en inkoop/productie erg belangrijk. Een goede manier om dit te benaderen is de Sales & Operations Planning methodiek. Het effect hiervan kan goed ervaren worden door middel van serious gaming.
Lees verder
15 feb
2020
De effecten van opslagcapaciteit ervaren met serious gaming
Voorraad is belangrijk voor een goede klanten service. De uitdaging van voorraad is om te bepalen wat het gewenste voorraadniveau moet zijn. Te weinig voorraad betekent een gefrustreerde klant die mogelijk de order bij een ander gaat plaatsen. Teveel voorraad betekent niet alleen kosten maar is ook een risico dat het vroegtijdig bederft of dat het niet verkocht gaat worden. Last-but-not-least betekent teveel voorraad ook dat opslagcapaciteit inefficiënt gebruikt wordt. In dit artikel willen ik ingaan op voorraad en toelichten hoe je de effecten van voorraadbeheer door middel van serious gaming kan ervaren.
Lees verder
15 jan
2020
Serious gaming High Impact Learning that Lasts
Hoe leid je mensen op om hen vaardigheden te leren zoals complexe probleemoplossing en kritisch nadenken? Welke elementen kan een organisatie gebruiken om de ontwikkeling in te zetten? Hoe maak je tijd? Prof. Dr. Dochy samen met Berghmans en Koenen (2015) hebben hierna een uitgebreide studie gedaan en heeft hieruit een leermethode ontwikkeld die laat zien hoe leren in de toekomst er uit kan zien. Hij noemt deze methode HILL wat een afkorting is van High Impact Learning that Lasts. In deze blog laat ik zien in welke mate serious gaming en in het bijzonder de Operations-, Supply Chain- en Lean Simulation Game, aansluiten op deze HILL methode.
 
Lees verder
15 dec
2019
Serious gaming versterkt relaties en het functioneren
Spelen is niet alleen essentieel voor kinderen, spelen kan voor volwassenen ook een belangrijke bron van ontspanning en stimulans zijn. Spelen met collega's is een zekere en plezierige manier om verbeelding, creativiteit, probleem oplossend vermogen en sociale vaardigheden te versterken. Kinderen zijn voor hun ontwikkeling sterk afhankelijk van spelen. Dit is een goede manier om de wereld te ontdekken en met complexiteit te leren omgaan. Echter ergens tussen kind zijn en volwassen worden stoppen we met spelen. Maar omdat we volwassen betekent niet dat we alleen maar serieus moeten zijn en niet meer mogen spelen. Spelenderwijs biedt een aantal voordelen die de onderlinge relaties en het functioneren in een werkomgeving versterken.
Lees verder

(c) 2005-2020  JBMS Serious gaming - De kracht van beleving