Blog

15 mei
2020
Ervaar Quick Responsive Management met serious gaming
Quick Responsive Management probeert tijdverlies in de supply chain te minimaliseren. Door middel van slim organiseren van de processen kunnen operationele en administratieve processen worden versneld. Hoewel het opzetten van lean processen interessant is is dit niet voor elke organisatie de oplossing. Deze methodiek is een strategische invulling voor organisaties voor wie forecasten en plannen lastig zijn door de grilligheid van de markt en klanten die ze bedienen. Het voordeel van serious gaming is dat de methodiek kan worden toegepast en ervaren zodat het niet alleen maar een papieren case is aangevuld met wishful thinking maar een positieve ervaring met vertrouwen dat Quick Responsive Management is goede stap voorwaarts is.
Lees verder
15 apr
2020
Pull planning, lean planning en serious gaming
Plannen betekent vooruit kijken en op basis van de best beschikbare informatie te bepalen wanneer activiteiten het best uitgevoerd kunnen worden. De planning is maar een papieren plan, het lastige is dat er tijdens de uitvoering afwijkingen kunnen optreden. Op basis hiervan kan de planning worden bijgesteld en kan er, bij voorkeur vroegtijdig, worden vastgesteld of de planning eerder dan verwacht of later dan verwacht gereed zal zijn. Planning biedt een aantal zekerheden, maar neemt ook inflexibiliteit met zich mee. LEAN helpt organisaties de effectiviteit te verhogen, maar LEAN biedt niet in alles situaties een passende oplossing. Toch blijft het ook voor een planningsproces interessant om te kijken hoe dit LEAN gemaakt kan worden waardoor er een betere effectiviteit ontstaat maar ook meer flexibiliteit.
Lees verder
15 mrt
2020
Sales and Operations Planning en serious gaming
Voorzien in klantbehoeftes en voldoen aan de klantvraag is voor veel organisaties een uitdaging. Verkoop en marketing zijn verantwoordelijk voor de klantcontacten en het binnenhalen van de orders, inkoop en productie zijn verantwoordelijk voor het inkopen en produceren van de noodzakelijke grondstoffen en producten. Om dit tot een succes te maken is een goede afstemming tussen verkoop/marketing en inkoop/productie erg belangrijk. Een goede manier om dit te benaderen is de Sales & Operations Planning methodiek. Het effect hiervan kan goed ervaren worden door middel van serious gaming.
Lees verder
15 feb
2020
De effecten van opslagcapaciteit ervaren met serious gaming
Voorraad is belangrijk voor een goede klanten service. De uitdaging van voorraad is om te bepalen wat het gewenste voorraadniveau moet zijn. Te weinig voorraad betekent een gefrustreerde klant die mogelijk de order bij een ander gaat plaatsen. Teveel voorraad betekent niet alleen kosten maar is ook een risico dat het vroegtijdig bederft of dat het niet verkocht gaat worden. Last-but-not-least betekent teveel voorraad ook dat opslagcapaciteit inefficiënt gebruikt wordt. In dit artikel willen ik ingaan op voorraad en toelichten hoe je de effecten van voorraadbeheer door middel van serious gaming kan ervaren.
Lees verder
15 jan
2020
Serious gaming High Impact Learning that Lasts
Hoe leid je mensen op om hen vaardigheden te leren zoals complexe probleemoplossing en kritisch nadenken? Welke elementen kan een organisatie gebruiken om de ontwikkeling in te zetten? Hoe maak je tijd? Prof. Dr. Dochy samen met Berghmans en Koenen (2015) hebben hierna een uitgebreide studie gedaan en heeft hieruit een leermethode ontwikkeld die laat zien hoe leren in de toekomst er uit kan zien. Hij noemt deze methode HILL wat een afkorting is van High Impact Learning that Lasts. In deze blog laat ik zien in welke mate serious gaming en in het bijzonder de Operations-, Supply Chain- en Lean Simulation Game, aansluiten op deze HILL methode.
 
Lees verder
15 dec
2019
Serious gaming versterkt relaties en het functioneren
Spelen is niet alleen essentieel voor kinderen, spelen kan voor volwassenen ook een belangrijke bron van ontspanning en stimulans zijn. Spelen met collega's is een zekere en plezierige manier om verbeelding, creativiteit, probleem oplossend vermogen en sociale vaardigheden te versterken. Kinderen zijn voor hun ontwikkeling sterk afhankelijk van spelen. Dit is een goede manier om de wereld te ontdekken en met complexiteit te leren omgaan. Echter ergens tussen kind zijn en volwassen worden stoppen we met spelen. Maar omdat we volwassen betekent niet dat we alleen maar serieus moeten zijn en niet meer mogen spelen. Spelenderwijs biedt een aantal voordelen die de onderlinge relaties en het functioneren in een werkomgeving versterken.
Lees verder
15 nov
2019
Hoe serious gaming waarde kan toevoegen aan teamleren
Je kunt medewerkers binnen een organisatie op cursus sturen. Je kunt er dan vanuit gaan dat de medewerkers dit serieus nemen en tijdens de cursus goed opletten, aantekeningen maken enzovoort. Als ze terugkomen zullen ze vervolgens hun best doen om de geleerde kennis in praktijk te brengen. In de praktijk lopen ze dan vaak tegen hobbels op. Zij beschikken over extra kennis en zullen hun best doen om dit te delen. De verwachting is dat de anderen deze kennis zullen hoen, maar door de kennis achterstand zal de toepassing minder effectief zijn en zal het enige tijd duren voordat de kennis in het team gelijk verdeeld is en het team zich een niveau heeft opgewerkt.
Lees verder
15 okt
2019
Serious gaming: Memories of the future
In het traditionele onderwijs staat kennisoverdracht vaak op zich zelf, echter het doel van kennisoverdracht is dat deze kennis in verschillende situaties kan worden toegepast. Vaak ontbreekt een duidelijke context waardoor kennis abstract blijft en niet gekoppeld kan worden aan de praktijk. Dit betekent dat de lerende in een later stadium nog moet ontdekken hoe deze kennis toegepast kan worden. Dit is niet effectief. Bij een goede kennisoverdracht vind een symbiose plaats waarbij leren en het doen automatisch samen gaan en relevantie krijgen door deze in een authentieke context aan te bieden. 
Lees verder
15 sep
2019
Is samenwerking het resultaat van groepscultuur?
Als verandering noodzakelijk is in een organisatie en het betreft een groepsverandering dan is het belangrijk om deze groep te doorgronden. Dit in de eerste plaats om te begrijpen hoe het huidige handelen in elkaar zit, maar ook om inzicht te krijgen in wat er moet gebeuren om het veranderproces succesvol te laten slagen. Een van de factoren die bepaalt waarom een groep een groep is, is de groepscultuur. 
Lees verder
15 aug
2019
Hoe serious gaming ondersteund bij re-invention van organisaties
Madonna, Queen of pop, wordt regelmatig geassocieerd met het begrip re-invention. Madonna is geen top zangeres, ze doet het goed als performer, maar waar ze misschien wel het opperbest in is is het heruitvinden van haar zelf. Niets lijkt gemakkelijker dan behaald succes te prolongeren, maar Madonna begint iedere keer opnieuw. Niet alleen met nieuwe songs maar ook met oude songs in een nieuw jasje. Bij het heruitvinden maakt Madonna ook gebruik van talenten van anderen. Door zichzelf steeds opnieuw te heruitvinden weet ze haar toppositie te handhaven.
 
Ook voor organisaties is het van belang om zichzelf met enige regelmaat te heruitvinden. De kern van het heruitvinden is dat dat een organisatie zich realiseert dat huidige aanpak niet langer het gewenste effect heeft en dat voor succes een nieuwe aanpak nodig is. Er kunnen meerdere momenten zijn waarop dit heruitvinden een logische stap is.
Lees verder
15 jul
2019
Serious gaming en het ontwikkelen van gedragsalternatieven
Voor leren en verandering geniet gaming een toenemende belangstelling. Een belangrijke drijfveer hierachter is de relatie tussen het spel, de emoties en het leerproces. Serious gaming kan een belangrijke bijdrage leveren in het ervaren van de noodzaak van verandering, echter op een gecontroleerde manier en zonder externe consequenties. Wanneer het op leren en veranderen aankomt door middel van serious gaming zijn er vaak verschillende factoren die in het spel naar voren komen namelijk: persoonlijkheid, context en doelen.
Lees verder
15 jun
2019
Waarom (serieus) spelen zo belangrijk is
Vanuit een evolutionair oogpunt is het niet direct duidelijk waarom mensen zoveel tijd besteden aan recreatie en spelen. Wat voor mensen geldt geldt net zo goed voor dieren, en dat is dat tijd besteed aan spelen is tijd die niet besteed kan worden aan het zoeken van voedsel. Sterker nog spelen lijkt niet alleen nutteloos maar is zelfs een afleiding waardoor we onze scherpte verliezen waarbij we de omgeving minder goed in de gaten houden met de kans op onnodige verwondingen, ongelukken of zelf traumatische dood. Als je zo naar de spelende mens kijkt dan is spelen eerder een handicap. Echter, alle mensen in alle culturen kennen het verschijnsel spel.
Lees verder

(c) 2005-2020  JBMS Serious gaming - De kracht van beleving

webxpress.constanten.MenuItemLanguage:0
webxpress.db.EntityClasses.DomeinEntity:455
webxpress.db.EntityClasses.SiteEntity:455
webxpress.db.EntityClasses.MenuItemEntity:19
Total Size of Session Data: 929,00 kb