Blog

15 mrt
2021
Breinleren en serious gaming
Breinleren gaat over leren door het brein. Leren gaat niet alleen over school maar ook over ons werk en ook over privé. Leren is belangrijk omdat je daardoor in staat bent om je voortdurend aan te passen aan de steeds veranderende omgeving. Wie beter leert past zich beter aan. Leren gebeurt voor een groot deel in ons brein. Wat is breinleren? Hoe werkt breinleren in de werkomgeving? Hoe sluit serious gaming hierop aan?
Lees verder
15 mrt
2021
Serieus leren doe je het beste in een serieuze context
Serious gaming is een perfecte tool om inzicht te krijgen in de groepsdynamieken. Door een team in een zoveel mogelijk authentieke context te plaatsen en een opdracht te geven kan een goed beeld worden gekregen van de team dynamiek en kan een team uitstekend nieuwe vaardigheden aanleren. Serous gaming is echter een zeer complexe tool die op verschillende manieren inzicht geeft. In deze blog een uiteenzetting van deze manieren en de onderlinge samenhang. Een goede basis hiervoor is de activiteiten theorie van Yrjö Engeström.
Lees verder
15 feb
2021
Hoe gamification eLearning kan boosten
Het 'oude' leren uit studieboeken lijkt steeds minder van deze tijd te zijn. Dit geldt voor het onderwijs maar ook voor het bedrijfsleven. De tendens is dat leren steeds meer individueel wordt. Het voordeel hiervan is dat het leertempo en de inhoud beter kan worden afgestemd op de cursist of medewerker. Steeds meer organisaties stappen over op eLearning oplossingen. Als eLearning de betere oplossing lijkt voor leren dan is het bijna logisch dat gamification hier ook onderdeel van wordt. In dit artikel een verkenning hoe gamification het eLearning proces kan versterken.
Lees verder

Archief

(c) 2005-2021  JBMS Serious gaming - Serious gaming, serious learning - De kracht van beleving