Blog

15 sep
2019
Is samenwerking het resultaat van groepscultuur?
Als verandering noodzakelijk is in een organisatie en het betreft een groepsverandering dan is het belangrijk om deze groep te doorgronden. Dit in de eerste plaats om te begrijpen hoe het huidige handelen in elkaar zit, maar ook om inzicht te krijgen in wat er moet gebeuren om het veranderproces succesvol te laten slagen. Een van de factoren die bepaalt waarom een groep een groep is, is de groepscultuur. 
Lees verder
15 aug
2019
Hoe serious gaming ondersteund bij re-invention van organisaties
Madonna, Queen of pop, wordt regelmatig geassocieerd met het begrip re-invention. Madonna is geen top zangeres, ze doet het goed als performer, maar waar ze misschien wel het opperbest in is is het heruitvinden van haar zelf. Niets lijkt gemakkelijker dan behaald succes te prolongeren, maar Madonna begint iedere keer opnieuw. Niet alleen met nieuwe songs maar ook met oude songs in een nieuw jasje. Bij het heruitvinden maakt Madonna ook gebruik van talenten van anderen. Door zichzelf steeds opnieuw te heruitvinden weet ze haar toppositie te handhaven.
 
Ook voor organisaties is het van belang om zichzelf met enige regelmaat te heruitvinden. De kern van het heruitvinden is dat dat een organisatie zich realiseert dat huidige aanpak niet langer het gewenste effect heeft en dat voor succes een nieuwe aanpak nodig is. Er kunnen meerdere momenten zijn waarop dit heruitvinden een logische stap is.
Lees verder
15 jul
2019
Serious gaming en het ontwikkelen van gedragsalternatieven
Voor leren en verandering geniet gaming een toenemende belangstelling. Een belangrijke drijfveer hierachter is de relatie tussen het spel, de emoties en het leerproces. Serious gaming kan een belangrijke bijdrage leveren in het ervaren van de noodzaak van verandering, echter op een gecontroleerde manier en zonder externe consequenties. Wanneer het op leren en veranderen aankomt door middel van serious gaming zijn er vaak verschillende factoren die in het spel naar voren komen namelijk: persoonlijkheid, context en doelen.
Lees verder
15 jun
2019
Waarom (serieus) spelen zo belangrijk is
Vanuit een evolutionair oogpunt is het niet direct duidelijk waarom mensen zoveel tijd besteden aan recreatie en spelen. Wat voor mensen geldt geldt net zo goed voor dieren, en dat is dat tijd besteed aan spelen is tijd die niet besteed kan worden aan het zoeken van voedsel. Sterker nog spelen lijkt niet alleen nutteloos maar is zelfs een afleiding waardoor we onze scherpte verliezen waarbij we de omgeving minder goed in de gaten houden met de kans op onnodige verwondingen, ongelukken of zelf traumatische dood. Als je zo naar de spelende mens kijkt dan is spelen eerder een handicap. Echter, alle mensen in alle culturen kennen het verschijnsel spel.
Lees verder
15 mei
2019
Serious gaming zeer geschikt voor onderwijs: fun, play en goals
De traditionele onderwijsvormen voldoen steeds minder. In het verleden hebben deze methoden ons zeker vooruit geholpen, maar deze tijd vraagt om nieuwe oplossingen. Gelukkig wordt er volop geëxperimenteerd met alternatieven. Voor het onderwijs van de toekomst zal niet één methode de oplossing zijn maar eerder een scala aan oplossingen die naast elkaar toegepast zullen worden. Serious gaming is daar zeker één van waarbij deze games worden gespeeld als onderdeel van een leerproces. In deze games wordt een interactieve leeromgeving aangeboden vaak gebaseerd op een onderliggend model. 
Lees verder
15 apr
2019
Neurosciences geeft nieuwe inzichten in leren
Neuroscience is een discipline die veel wetenschappelijke richtingen omvat, die zich bezig houden met het bestuderen, vanuit een inter-, multi- en transdisciplinair oogpunt, van de structuur en de functionele organisatie van het zenuwstelsel (met name de hersenen). Deze neurowetenschap biedt diepgaand inzicht in het leerproces. Door dit beter te begrijpen ontstaan er nieuwe inzichten hoe leerprocessen verbeterd kunnen worden.
Lees verder
15 mrt
2019
De kracht van reflecteren bij veranderen
Reflecteren is een belangrijk onderdeel binnen een veranderingsproces. De kwaliteit van het reflecteren bepaald in grote mate het resultaat van het veranderingsproces. Reflecteren helpt om de stap van onbewust bekwaam, via bewust onbekwaam naar bewust bekwaam te maken. Reflecteren vergroot de kennis en het bewust zijn. Het vergroot het inzicht met betrekking tot de de factoren die een rol spelen waardoor verbanden zichtbaar worden en waardoor nieuwe inzichten kunnen ontstaan hoe een proces beter kan. Reflecteren is de basis voor zelfontwikkeling en de ontwikkeling van organisaties.
Lees verder
15 feb
2019
Serious games, net echt
Serious games zoals de Operations Management game, Supply Chain Management game en de Lean Management game zijn zeer geschikt voor toepassing in het onderwijs. De game laat deelnemers productie- en logistieke begrippen ervaren. Maar wat nog veel waardevoller is dat het de deelnemers ook in een soort praktijk situatie brengt. In de game vervullen ze een rol, de game biedt een context waarin ze kunnen handelen en in interactie zijn met anderen. Dit is net zo waardevol als het ervaren van de theoretische begrippen.
Lees verder
15 jan
2019
Waarom we meer moeten spelen
"Why so serious" zegt The Joker tegen Batman in één van de Batman films. Waarom zijn we als volwassenen altijd zo serieus? Zie je kinderen spelen dan is dat vanzelfsprekend. Zie je een ouder met kinderen spelen dat is het een goede ouder. Zie je twee volwassenen spelen dan wordt dat al gauw als iets niet-normaals gezien. 
Lees verder
15 dec
2018
Supply Chain Management oplossingen
Producten worden gemaakt door organisaties, maar als competitie een rol speelt dan speelt de Supply Chain ook een rol. Organisaties zijn niet meer in competitie met andere organisaties, maar supply chains zijn in competitie met andere supply chains.  De aandacht verschuift daarom ook steeds meer van Operations Management naar Supply Chain Management.
Lees verder

(c) 2005-2019  JBMS consultancy & training - Knowledge as competitive advantage

webxpress.constanten.MenuItemLanguage:0
webxpress.db.EntityClasses.DomeinEntity:442
webxpress.db.EntityClasses.SiteEntity:442
webxpress.db.EntityClasses.MenuItemEntity:18
Total Size of Session Data: 903,00 kb