Operations Simulation Game

Wilt u zien hoe de verschillende operationele processen met elkaar verbonden zijn? Of: Wilt u zien wat de effecten van verstoringen zijn? De Operations Management business simulation game biedt hier een perfecte oplossing!  

"I hear and I forget. I see and I remember. I do and I understand." 
Confucius 551 v.Chr. - 479 v.Chr. 

Operations Management business simulation game
De Operations Management simulation game is een business simulatie spel met rollenspel (serious gaming). Deelnemers krijgen allemaal een rol en zijn onderdeel van het proces.  Door de rollen van klant en leverancier ontstaat een realistische dynamiek.

Inzicht in processen en samenwerking
De Operations Management simulation game is zeer geschikt om een dieper inzicht te krijgen in de operationele begrippen en processen. In de Operations Management Simulation Game wordt gewerkt met o.a: Make-to-Stock, Assemble-to-Order, Make-to-Order, Klanten Order Ontkoppel Punt, Winst en Verlies rekening, Order administratie en meer. Deelnemers krijgen niet alleen inzicht in operationele processen maar ook hoe samenwerkingen binnen organisaties verlopen.

Opbouw van de simulation game
De Operations Management simulation game wordt ingeleid met een uitleg hoe de game is opgebouwd. Daarna wordt de game in 2 of meer ronden gespeeld. Na iedere ronde wordt het verloop geëvalueerd en kunnen verbeteringen worden voorgesteld die in de volgende ronde kunnen worden getest. Als grondstof en product wordt met LEGO gewerkt.

Unieke game geeft intensieve leerervaring
De kracht van de Operations Management simulation game is de opzet. De deelnemers zijn op realistische wijze onderdeel van het proces. Naast operations begrippen ervaren deelnemers ook diverse vaardigheden en gedrag. Juist door het te ervaren is de leerervaring veel sterker, dat is de kracht van serious gamning.

Geïnteresseerd? Neem contact op!
Wilt u meer specifieke informatie, stel uw vraag of neem contact op voor een offerte.

JBMS.nl - operations simulation game (foto 1)

JBMS.nl - operations simulation game (foto 2)


(c) 2005-2019  JBMS consultancy & training - Knowledge as competitive advantage

webxpress.constanten.MenuItemLanguage:0
webxpress.db.EntityClasses.DomeinEntity:30
webxpress.db.EntityClasses.SiteEntity:30
webxpress.db.EntityClasses.MenuItemEntity:27
Total Size of Session Data: 88,00 kb