Hanze hogeschool

De Hanzehogeschool Groningen is de oudste multisectorale hogeschool van Nederland. Het onderwijsaanbod omvat 54 bacheloropleidingen, 8 programma's voor associate degrees en 19 masteropleidingen. Van de opleidingen is een aantal Duits- en Engelstalig. Het onderwijs is georganiseerd in 17 schools.

Door Hanze worden we regelmatig ingeschakeld als docent en trainer. O.a. voor de volgende activiteiten:
  
Operations Management studenten Bedrijfskunde
Hierbij krijgen studenten in 3 blokken les in Operations Management, Supply Chain Management en Value chain Management. Wij doen dit in het Engels.

Supply Chain Management internationale studenten Master MIBM
Hierbij krijgen studenten les in Supply Chain Management. Wij doen dit in het Engels.

Value Chain Management internationale studenten MBA
Hierbij krijgen studenten les in Value Chain Management. Wij doen dit in het Engels.

Operations Simulation game
Ter ondersteuning van de lessen wordt met studenten de Operations Simulation Game gespeeld. In 2 spelronden kunnen de deelnemers operations en typische operations begrippen ervaren en daardoor beter begrijpen.

Supply Chain Simulation game
Ter ondersteuning van de lessen wordt met studenten de Supply Chain Simulation Game gespeeld. In 2 spelronden kunnen de deelnemers de supply chain en typische supply chain begrippen ervaren en daardoor beter begrijpen.

Lean Simulation Game
Ter ondersteuning van de lessen wordt met studenten de Lean Simulation Game gespeeld. In 2 spelronden kunnen de deelnemers lean en de transformatie naar lean ervaren en daardoor beter begrijpen.

JBMS is lid van Saganet, Simulation and Gaming Association Netherlands

(c) 2005-2024  JBMS Serious gaming - Serious gaming, serious learning - De kracht van beleving