LE-Network

LE-Network biedt interactieve innovatieve simulatiespellen (serious gaming, al sedert 2002) aan, waarbij we LEGO gebruiken (en hergebruiken!) en veelal zonder computers werken. Zeer interactief, a real-life-experience! Als afzonderlijk evenement of toegepast binnen onderwijsprogramma’s. 

Door LE-Network worden we regelmatig ingeschakeld als trainer. O.a. voor de volgende activiteiten:

Trainer Ondernemerspel

In dit spel zijn de deelnemers ondernemer en daarbij leverancier, producent of handelaar. In deze rol moeten zij inkopen en verkopen en daarbij een positief resultaat behalen. In dit spel kunnen deelnemers hun talenten op het gebied van ondernemen ervaren en verder uitbouwen. Typische ondernemersvaardigheden zijn: denken vanuit klant, creatief kunnen denken, probleemoplossend, doorzetten, innovatief, samenwerken, gecalculeerde risico's nemen en resultaat gericht. Wij doen dit in zowel Nederlands als Engels. O.a. voor de Hanze hogeschool Groningen.

Trainer Logistiek spel
In dit spel zijn de deelnemers onderdeel van een productie-organisatie en moeten ze samen de klantenorders produceren en uitleveren. De organisatie bestaat uit management en verschillende produktie-afdelingen en magazijnen. In het spel kan komen productie- en logistieke processen nadrukkelijk aan bod maar ook de "zachtere" componenten zoals interactie tussen de management en de werkvloer, interactie tussen de afdelingen en interactie tussen medewerkers. Wij doen dit in zowel Nederlands als Engels. O.a. voor Alfa College Hoogeveen.

Referentie door Ronald Zuidema, directeur LE-Network
JBMS, Bernoud Jonker, heeft vele jaren ervaring op het gebied van operations management. In samenwerking heeft hij de logistieke- en productie spelsimulatie (LO-Game) door ontwikkeld en past hij dit toe in zijn lesprogramma’s in binnen- en buitenland alsmede in opdracht van LE-Network bij haar opdrachtgevers. 

JBMS is lid van Saganet, Simulation and Gaming Association Netherlands

(c) 2005-2024  JBMS Serious gaming - Serious gaming, serious learning - De kracht van beleving