MAMK University (FI)

De hogeschool MAMK in Mikkeli Finland ligt in het hart van het Finse meren gebied en biedt 18 bachelor opleidingen. Naast een eigen staf maakt MAMK ook veel gebruik van gastdocenten. 

Door MAMK worden we jaarlijks ingeschakeld als docent voor de volgende activiteiten:

E-Business Management
Hierbij krijgen studenten les in E-Business Management. Tijdens de lessen werken studenten met een praktijk case, leren ze meer over e-business en krijgen ze uitdagende opdrachten om de opgedane kennis toe te passen.

(c) 2005-2019  JBMS consultancy & training - Knowledge as competitive advantage

webxpress.constanten.MenuItemLanguage:0
webxpress.db.EntityClasses.DomeinEntity:30
webxpress.db.EntityClasses.SiteEntity:30
webxpress.db.EntityClasses.MenuItemEntity:25
Total Size of Session Data: 86,00 kb